18-10-2018 05:15:04

Kan vi stole på klimamodellerne?

Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord


Klimapolitikken hviler i høj grad på troværdigheden af vore klimamodeller. Men hvor pålidelige er de?

Det er politisk vedtaget, at den globale opvarmning er en reel trussel, som kræver handling. Denne beslutning baserer sig i høj grad på fremskrivninger af det nuværende klima, der stammer fra numeriske klimamodeller. Derfor har vi bedt Martin Drews fra Klima DTU om at fortælle os om disse modeller.

I foredraget vil Martin Drews beskrive modellerne nærmere og uddybe nogle af deres styrker og svagheder f.eks..
- Hvor mange modeller er der?
- Er der tale om empiriske eller analytiske modeller?
- Hvordan er de opbygget?
- Hvilke klimaprocesser beskriver de og hvilke beskriver de ikke?

- I hvor høj grad er der enighed om det videnskabelige grundlag for modellerne?
- Hvordan tester man modellerne?
- Når de frem til de samme resultater o.s.v.?

Vi håber på en spændende eftermiddag, hvor alle bliver klogere på klimaet.

Bagefter er der generalforsamling i miljøteknisk gruppe, seperat tilmelding hertil på arr.nr. 995735.

Der vil efter arrangementet blive serveret en sandwich samt en øl/vand.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men der er begrænset deltagerantal og tilmelding er nødvendig.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close