12-11-2018 19:16:11

Kapabilitet og procesevaluering

Arrangør: IDA Operations Management

Bemærk! Mødet er flyttet en uge frem til mandag 23. april!!

 

På denne temaaften om kapabilitet og procesevaluering, skal vi tale om hvordan man ved hjælp af forholdsvist enkle statistiske metoder kan ændre virksomhedernes beslutningsprocesser vedr. maskinindkøb og kvalitetssikring fra at være baseret på tro til at være baseret på facts.  Vi vil se, at de samme metoder vil kunne medføre et skift fra en kultur hvor man checker for fejl til en kultur hvor man i meget større grad forebygger at fejl kan opstå.

 

Det er nok bekendt for de fleste, at den Japanske bilindustri, efter en noget katatrofal start for mange år siden, har haft stor succes med at fine-tune deres processer  så  de i dag fremstiller biler af meget høj kvalitet.

Hvad er det de gør –Japanerne?

 

- De har indset, at reduceret variation samlet set betyder lavere omkostninger.

- De har bl.a. opbygget en tradition for at have en effektiv og systematisk brug af statistiske metoder.

 

Det leder til den japanske definition af begrebet “kvalitetsforbedring”

Kvalitetsforbedringer er synonymt med reduktion af variation i processer og produkter.

Måleenheden herfor kan være kapabilitestindexer.

For at komme ind på emnet vil vi anskue det fra mange forskellige synsvinkler så ud over at tale om bilindustriens brug af statistiske metoder, skal vi også tale om søfart, vi skal have en skydeøvelse og ikke mindst skal vi se på og tolke kapabilitetsstudier fra  flere forskellige processer. 

Ved hjælp af et par praktiske øvelser (medbring PC) vil vi se forskellene på analyser  udført i Excel og i Q-STAT. 

Kommende arrangementer
fra IDA Operations Management

15 nov.
Direct spend sourcing at Novo Nordisk
  • Novo Nordisk A/S, Bagsværd
  • torsdag d. 15. november kl. 16:30
26 nov.
SAFe® Scrum Master
  • Tivoli Hotel & Congress Center, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:00
29 nov.
Projekt:værktøjsdagen 2018
  • Hotel Scandic Copenhagen, København
  • torsdag d. 29. november kl. 08:00
6 dec.
Lean for studerende og andre der ønsker at ”se og tænke” Lean
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 06. december kl. 17:00
11 dec.
SAP-PM netværk
  • Arla Foods amba, Videbæk
  • tirsdag d. 11. december kl. 09:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Operations Management

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close