22-10-2018 12:17:28

Karriereplan - mindst 3 år efter dimission - med partner (internat)

Arrangør: Ingeniørforeningen, IDA

 

Formål:
Formålet er at give partnerne mulighed for i, fælleskab, at drøfte og planlægge deres respektive karrere så der kan bygges på bevidste valg, og skabes grundlag for hensigtsmæssige prioriteringer og handlinger.

Vær opmærksom på, at dette ikke er et jobsøgningskursus, men et karrierekursus med vægt på temaer, der berører dit aktive arbejds-, familie- og fritidsliv.

Målgruppe:
Et tilbud til dig og din partner, hvor I hver for sig har mindst 3 års erhvervserfaring efter dimission.

Kursusindhold:

  • Karriere og -spilleregler for trivsel og optimal præstation
  • Status
  • Styrkespotting
  • Dine kompetencer, inspiration til at udarbejde egen kompetenceprofil
  • Hvordan møder du fremtiden? Hvad vil du kendes for?
  • På vej mod en handlingsplan, der bygger på egne & fælles ønsker og værdier

Kurset har en anerkendende tilgang til emnet, hvor vi vil fokusere på det fremadrettede og det, der virker. Det er ikke et parterapeutisk forløb ej heller et forløb hvor "skeletterne skal ud af skabet".

Dit udbytte af kursus:
Du får et fælles sprog og metodikker med din partner, så du løbende kan drøfte og justere karrieren ud fra en fælles referenceramme. Kongevejen til det engagerede liv bygger på identifikation og anvendelse af egne styrker samt bevidsthed om ydre faktorer, der understøtter og fastholder engagementet. Med denne viden i bagagen øger du dine muligheder for at møde op i godt humør på arbejdet og derhjemme, dette skaber større trivsel, øger præstationerne og produktiviteten.

NB: Vær opmærksom på, at I under kurset introduceres til nogle værktøjer og processer, herunder fx. værktøj til afklaring af faglige og personlige kompetencer, som ikke vil kunne færdiggøres på kurset. Det betyder, at I skal være indstillet på at færdiggøre flere af øvelserne efter kurset, for at kunne få det fulde udbytte af dette.

Underviser:
Karriererådgiver Kenneth Carstensen, IEF samt Karriererådgiver Jeanette Svendsen, IEF. 

Har du spørgsmål? (kontakt):
Kenneth Carstensen, 33 18 97 46, kca@ief.dk eller Jeanette Svendsen, 33 18 97 47, jsv@ief.dk

Husk at melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage. hvis afbuddet modtages senest fire dage før afholdelsen, bliver deltagergebyret refunderet. At undlade at betale betragtes ikke som et afbud.

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close