19-10-2018 20:01:11

Kemi i indeklimaet

Arrangør: IDA Kemi

Alle er velkomne.

I indeklimaet udsættes vi for et væld af kemiske forbindelser, men som regel i så lave koncentrationer at det ikke har nogen helbredsmæssig betydning. Alligevel kan der i indeklimaet forekomme nogle kemiske stoffer, som selv i lave koncentrationer kan påvirke helbredet uden at vi kan se eller lugte dem. Nogle af disse stoffer kan være årsag til enten akut slimhindeirritation, eller de kan have langtidsvirkninger som fx kræft. På dette møde har vi valgt at fokusere på stoffer som kan være årsag til slimhindeirritation, radon som kan føre til kræft og PCB som anses for at være en af verdens ti farligste miljøgifte. Vi har inviteret en række fremtrædende forskere til at formidle den seneste viden og drøfte de opnåede resultater.

13.00 Introduktion Per Axel Clausen
13.10 Reaktioner i indeklimaet mellem ozon og dampe fra forbruger produkter Asger W. Nørgaard, NFA
13.35 Kan slimhindeirritation i øjne og luftveje forklares ved luftforureninger? Peder Wolkoff, NFA
14.05 Radon i indeklimaet – hvor stort er problemet, og hvordan kan det løses? Jesper Bruun, NIRAS
14.30 Kaffepause 
15.00 PCB i indeklimaet Lars Gunnarsen, SBi
15.25 Ventilationens betydning for PCB eksponering Nadja Lyng, SBi
15.50 PCB fra bygning til blod Harald Meyer, Rockwool
16.15 Diskussion Per Axel Clausen
16.30 Afslutning 
 
Der er ingen mødeafgift. Tilmelding foretages senest onsdag den 27.november 2013 til

Tilmelding på ida.dk (arr.nr. 308390)
eller til
Per Axel Clausen, NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), Lersø Parkallé 105
2100 København Ø. Tlf. 39 16 52 73, e-mail: pac@nrcwe.dk  

 

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Kemi

31 okt.
Omdannelse af biomasse ved hjælp af bæredygtige energikilder
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • onsdag d. 31. oktober kl. 16:45
1 nov.
dsk.2018
  • Comwell Kongebrogården, Middelfart
  • torsdag d. 01. november kl. 08:45
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
  • Centralværkstedet, Aarhus C
  • torsdag d. 15. november kl. 12:30
21 nov.
Airborne particles in and outside our homes - Psysiochemical charateristics and toxicity
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København Ø
  • onsdag d. 21. november kl. 13:00
12 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 12. marts kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Kemi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close