12-12-2018 04:16:24

Udvikling af fremtidens høreapparater og måling af blodtryk med ultralyd

Dette event vil give dig indsigt i den nyeste forskning. Hør bl.a. om fremtidens høreapparat, som er tilpasset den enkeltes behov, samt ny ultralydsteknik, der kan forhindre blodprop i hjernen.
Arrangør: IDA Sundhedsteknologi
Medarrangører: IDA Elteknik, IDA Embedded, IDA IT, IDA Mechanical, IDA Mechanical København, IDA Mechanical Nordsjælland, IDA Mechanical Sjælland, IDA Sjælland

Program


Kl. 17:00 Kaffe/te

Kl. 17:00 Indledning ved Keld Olsen Sundhedsteknologi.

Kl. 17:05 Høreapparater på en helt ny måde projekt BEAR v/ Professor Dorte Hammershøi, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet.

Kl. 18:00 Nye værktøjer til udvikling af fremtidens høreapparater v/ ErhvervsPhD Asger Heidemann Andersen, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet.

Kl. 18:45  Pause med sandwich og drikkevarer.

Kl. 19:15 Måling af blodtryk med ultralyd v/ Assistant Professor Marie Sand Traberg, DTU Elektro.

Kl. 20:15 Afslutning.

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

 

Nærmer uddybning af emnerne.
 

Høreapparater på en helt ny måde projekt BEAR v/ Professor Dorte Hammershøi, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet.

I dag går vejen fra høretab til høreapparat gennem en høreprøve, bestilling af apparat og tilpasning sammen med en audiologiassistent. Patienten kan efter ønske få lagt forskellige programmer ind i høreapparatet.

Allerede nu tilpasses høreapparater til den enkeltes behov. Nogle hører meget musik og har brug for et program til det, andre arbejder måske i baggrundsstøj og kan have gavn af et filter. Det er også muligt at parre et høreapparat med en smartphone, så vi kan allerede meget. Men vi har brug for dokumentation og opfølgning for at prioritere vores indsatser og blive endnu bedre.

I fremtiden tester vi måske hørelsen på en helt ny måde, for eksempel ved at måle taleforståelse frem for den traditionelle høreprøve. Alt er i spil og utrolig spændende – og i nogle gode rammer med stram styring, hvor vi kan udvikle projektet i takt med resultaterne. Måske ender vi med nogle helt nye standarder for høreapparat behandlingen, som kan brede sig langt udenfor landets grænser.

Nye værktøjer til udvikling af fremtidens høreapparater v/ ErhvervsPhD Asger Heidemann Andersen, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Moderne høreapparater anvender komplicerede signalbehandlingsalgoritmer for at forbedre brugerens evne til at forstå tale i støjfyldte situationer. Når det skal verificeres, at nyudviklede høreapparater lever op til forventningerne, foregår det bl.a. ved hjælp af dyre og tidskrævende lytteforsøg, med mange deltagere. I et samarbejde mellem Oticon og Aalborg Universitet, forskes der i at supplere sådanne forsøg med resultater fra computermodeller af hvorledes mennesker forstår tale. Forventningen er at dette vil kunne føre til en hurtigere udvikling af høreapparater der er både bedre og billigere. I indlægget vil jeg fortælle om udviklingen af høreapparater og om hvorledes vi forventer at de nye værktøjer vil kunne bidrage positivt til de eksisterende arbejdsgange.

 

Måling af blodtryk med ultralyd v/ Assistant Professor Marie Sand Traberg, DTU Elektro.

Hvert år dør omkring 6 mio. som følge af en blodprop i hjernen. Den hyppigste årsag til blodprop i hjernen er arteriosklerose i halspulsårerne hvorfra der frigives plaque-materiale. Plaque-materialet følger blodstrømningen gennem forgreningerne af blodårerne op i hjernen indtil det sætter sig fast og forårsager en blodprop. Tidlig genkendelse af begyndende forsnævring i halspulsårerne pga. arteriosklerose er det bedste præventive mål for at undgå blodpropper i hjernen. Når halspulsåren forsnævres påvirkes strømningsegenskaberne og især trykfaldet henover forsnævringen bruges til at vurdere sværhedsgraden. Men der findes ikke et bestemt klinisk værktøj til at risiko-vurdere forsnævringer i halspulsårerne, og dem som anvendes kræver som regel åben kirurgi, ioniserende stråling eller injektion af kontrast-stoffer i blodbanen. Derfor arbejder Center for Fast Ultrasound Imaging (CFU) på DTU med udvilingen af en ny ultralydsteknik til direkte måling af trykket i halspulsåren. Ultralyd anvendes dagligt på hospitalerne til at vurdere blodets strømningsegenskaber i forbindelse med forskellige sygdomstilstande. Den nye ultralydsteknik er ikke invasiv og anvender hverken ionserende stråling eller kontrast-stoffer. Foreløbigt har CFU udført proof-of-concept studier med den nye ultralydsteknik i flow-fantomer som simulerer en forsnævring på halspulsåren svarende til 70% og in vivo målinger på raske frivillige. Resultaterne er positive og dette er første skridt på vej mod en egentlig anvendelse på hospitalerne.     

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close