13-12-2018 14:36:36

Kommunal CO2-neutralitet

Arrangør: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord


Den mangeårige deltager og debattør i dansk energiplanlægning Klaus Illum vil komme og fortælle om den danske energiplanlægning og kommunernes ”CO2-neutralitet”.

Den strategiske planlægning er blevet udstykket til kommunerne, som hver for sig skal bidrage til realiseringen af en ikke nøjere specificeret ‘vision’ om fremtidens fremtidige ‘fossilfri samfund’ under de vilkår, staten udstikker i form af afgifter, tilskud og tekniske regulativer, og de betingelser, de store energiselskaber DONG og Vattenfall, som dominerer el-markedet, fastlægger med deres investeringsprogrammer.

Målet som kommunerne forsøger at realisere er ‘CO2-neutralitet’, men kommunal ‘CO2-neutralitet’ er en fiktion. At en kommune er ‘CO2-neutral’ betyder ikke, at der ikke sker et CO2-udslip fra skorstene og udstødningsrør indenfor kommunens grænser. Det betyder, at det CO2-udslip, der faktisk sker, modsvares af en ‘energieksport’ fra kommunen, som regningsmæssigt antages at formindske CO2- udslippet fra skorstene og udstødningsrør andre steder i landet med den samme mængde, som kommunen slipper ud.

For at fremme diskussionen opfordres der til at læse skriftet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet, hvis ikke det hele så afsnittet om kommunal CO2-neutralitet.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig, da der er begrænset deltagerantal.

Husk også at tilmelde dig det efterfølgende Årsmøde i Energiteknisk Gruppe, Arr.nr. 125225, som starter umiddelbart efter dette arrangement.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Kommende arrangementer
fra Energiteknisk Gruppe, IDA Nord

17 dec.
Juleafslutning med Energiteknisk Gruppe
  • Museet Godthaab Hammerværk, Godthaab
  • mandag d. 17. december kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close