22-08-2018 07:52:45

Kommunerne CO2-indsats – sker der noget?

Arrangør: IDA Miljø

Kommunerne har en naturlig og uundgåelig rolle at spille i indsatsen for mindsket CO2-udledning, idet kommunerne varetager en lang række opgaver med konsekvenser for udledningen af CO2 og ikke mindst har den direkte kontakt til borgere og virksomheder. Derfor har mange kommuner valgt at tage handsken op og udarbejde politikker, strategier og planer med ambitioner for klimaindsatsen.

 

På dette IDAmiljømøde sætter vi fokus på status for kommunernes klimaindsats, nu og ikke mindst i fremtiden. Hvad lægges der vægt på i kommunernes strategier, og hvordan ser fremtiden ud? Vi forsøger at tegne et generelt billede samt give eksempler på konkrete kommuners indsats.

 

Mødet vil have særligt fokus på kommunernes fremtidige muligheder for at skabe en mere sammenhængende indsats på tværs af myndigheder og kommunegrænser. Dette skal ikke mindst set i lyset af, at der i forårets energiforlig mellem Folketingets partier er afsat en pulje på 19 mio. kr. i 2013-2015 til at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning. Hvordan vil dette påvirke mulighederne for at komme videre og hvilke konkrete tiltag er i gang?

 

Program

 

13.00-13.10   Velkomst og indledning v/ Trine Holmberg, IDAmiljø

 

13.10-13.35   Klimakommuner – resultater og fremtid v/Jens la Cour, Danmarks Naturfredningsforening

 

13.35-14.00   De 3 ben i kommunernes klimaindsats v/Christian Peter Ibsen, Fredensborg Kommune

 

14.00-14.25   Københavns 2025 klimaplan v/ Jørgen Abildgaard, Københavns Kommune

 

14.25-14.45   Pause

 

14.45-15.10 Middelfart Kommunes indsats v/Morten Westergaard, Middelfart Kommune

 

15.10-15.30 Tusind blomster blomstrer – og hvordan ser fremtiden ud? v/Maria Cathrine Nielsen, KL

 

15.30-15.50 Kommunernes rolle i den strategiske energiplanlægning v/Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen

 

15.50-16.00 Afrunding og debat v/Trine Holmberg, IDAmiljø

 

 

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

3 sep.
Innovation i trafik og transport – konsekvenser for miljø og klima
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. september kl. 09:30
26 sep.
Big Data – muligheder og udfordringer
  • Ejby Mølle renseanlæg, Odense C
  • onsdag d. 26. september kl. 10:00
1 okt.
Miljøprojekter i udviklingslande - en temadag
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 01. oktober kl. 09:30
1 okt.
Se fremtidige løsninger indenfor vand, spildevand og klimatilpasning
  • ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab, Valby
  • mandag d. 01. oktober kl. 13:45
6 nov.
Vandrådsarbejdet - erfaringer og ideer til fremtidig inddragelse
  • Ferskvandscentret, Silkeborg
  • tirsdag d. 06. november kl. 09:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close