15-12-2018 12:43:57

"Kompetenceudvikling" - Pakke 3

Arrangør: Kompetenceforum, IDA Syd

KOmpetenceudvikling - pakke 3 - for IDA Syd medlemmer

Samlet set vil kursus-pakken give deltagerne øget indsigt i sine faglige og personlige kompetencer, samt selvansvar for og fokus på deres egen kompetenceudvikling og dermed udvikling af deres markedsværdi. Og så vil kursusrækken også ”klæde” deltagerne rigtigt godt på til MUS samtaler. Pakken består af følgende moduler:

• Modul 1: ”Kompetenceafklaring i praksis – dine faglige og personlige kompetencer”

• Modul 2: ”Ta´ dig selv med på arbejde – FLOW og positiv psykologi”

• Modul 3: ”Kompetenceudvikling via efteruddannelse” med deltagelse af SDU.

 

Første modul - giver bl.a. indblik i forskellen mellem kvalifikationer og kompetencer. Modulet giver videre konkrete værktøjer til afklaring af personlige og faglige kompetencer, og der vil blive arbejdet konkret med værktøjerne på modulet. Så det er altså afgørende vigtigt, at deltagerne er indstillede på at igangsætte afklaringsprocessen på kurset, en proces, som de så skal færdiggøre efter kurset, da der er tale om en relativ tidskrævende proces.
Primært resultat: En udarbejdet kompetenceprofil indeholdende oversigt over faglige- og personlige kompetencer fordelt på relevante kategorier. Indsigt i energigivende opgaver og kompetencer. Mulighed for afdækning af kompetencegab.

 

Andet modul - tager udgangspunkt i de nyeste strømninger fra den positive psykologi. Allerede nu er der en del danske virksomheder, som har taget den positive psykologis tanker og ”teknikker” til sig. Det er her vigtigt at understrege, at den positive psykologi er evidens baseret og der ikke er tale om noget ”pop-smart”. Før deltagelse i dette modul kan/skal deltagerne, for at optimere udbyttet, tage Styrketesten på www.ief.dk

Det er gratis attage denne test og resultatet medbringes på kursusdagen.
Primært resultat: At blive gjort bevidst om sine personlige styrker og vigtigheden af disses anvendelse i arbejds-, familie- og fritidsliv. Kurset giver endvidere indblik i kontekstens betydning for optimal trivsel.

 

Tredje modul – 1½ time i selskab med uddannelseskonsulenter fra Syddansk Universitet, der vil fortælle om kompetenceudvikling via efteruddannelse. Hvorfor er det vigtigt med efteruddannelse? Hvad de har på hylderne for specialisten, generalisten og lederen og for dem, der er på vej fra den ene position til den anden. Dagen sluttes af med opsamling/ repetition af de foregående moduler ved Kim Knudsen.
Primært resultat: Indsigt i de forskellige kompetenceudviklingsmuligheder via efteruddannelse, certificeringer for projektledere m.v.

 

Afholdelsesdatoer:

Modul 1: den 11.10.2012 kl. 15.00 – 18.00

Modul 2: den 30.10.2012 kl. 15.00 – 18.00

Modul 3: den 15.11.2012 kl. 15.00 – 18.00


Pris:
Deltagelse er gratis, men kun for medlemmer i IDA Syd og for IGD Danfoss, Linak og Sauer Danfoss ansatte.

Til-/ og afmelding: Vær opmærksom på at en tilmelding omfatter alle 3 moduler. Sidste frist for til-/afmelding er den 04-10-2012.Det er vigtigt, at du får tilmeldt dig det rigtige arrangement. Alle IGD Danfoss a/s, Linak, Sauer Danfoss medarbejdere skal tilmelde sig de arrangementer der har titlen ”- for IGD medarbejdere”, mens IDA Syds medlemmer (som ikke har relation til Danfoss, Linak eller Sauer Danfoss) skal tilmelde sig arrangementerne med titlen "- for IDA Syd medlemmer".

 

Forplejning: Der vil blive serveret sandwich, kaffe og kage samt øl og vand.

 

Arrangør: IDA Syd og IGD Danfoss a/s.

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close