25-02-2018 00:43:45

Konference om Bæredygtige biobrændsler

Konference om bæredygtige biobrændsler d. 26. november. Det er regeringens mål, at VE skal dække hele Danmarks energiforsyning i 2050. Brug af biobrændsler er en vigtig brik, men er biobrændslerne bæredygtige? Kom og hør nærmere på konferencen.
Arrangør: IDA Energi
Bæredygtige biobrændsler
Konference, onsdag den 26. november 2014, kl. 09.30 – 16.30, Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge

Arrangør: Dansk Energi og IDA Energi

Det er regeringens mål, at den danske energiforsyning skal omlægges til 100 % vedvarende energi frem mod 2050. Brug af biobrændsler er en vigtig brik i denne omstilling, men kan man regne med, at biobrændslerne er CO2-neutrale?
På konferencen ser vi nærmere på spørgsmålet om bæredygtighed af biobrændsler, herunder hvilke krav der skal stilles til biobrændslerne samt igangværende initiativer til at sikre bæredygtighed. Endvidere belyses brug af biobrændsler i det danske energisystem, og der præsenteres eksempler på bæredygtige brændsler og hvordan bæredygtighed sikres.

Der vil blive lejlighed til diskussion og til at stille spørgsmål.

Program:

Kl. 9.00:             Registrering, kaffe / brød

Kl. 9.30:             Velkomst og introduktion til dagen v/ Nils Peter Astrupgaard, IDA Energi

Kl. 9.40:             Biobrændslernes rolle i den fremtidige energiforsyning. v/ Vicedirektør Kristoffer Böttzauw, Energistyrelsen

Kl. 10.10:           De igangværende initiativer, herunder brancheaftale om bæredygtig biomasse. v/Chefkonsulent Kristine van het Erve Grunnet, Dansk Energi

Kl. 10.40:           Sustainable Biomass Partnership. v/ Interim Director Peter Wilson, Sustainable Biomass Partnership

Kl. 11.10:           Pause

Kl. 11.40:           Træpiller og bæredygtighed. v/Lead Sustainability Advisor Peter Kofod Kristensen, DONG

Kl. 12.10:           Landbrugets biomasser og bæredygtighed. v/Søren Korsholm, plante- og energipolitisk chef Landbrug og Fødevarer

Kl. 12.40:           Frokost

Kl. 13.30:           Stort fremtidigt flisforbrug i HOFOR - hvordan sikrer vi bæredygtighed? v/ Anders Evald, HOFOR

Kl. 14.00:           Carbon debt - hvad er det? v/ Nicklas Scott Bentsen, Københavns Universitet

Kl. 14.30:           Gummitræflis - veldokumenteret bæredygtig ressource fra Afrika. v/Bioenergy Manager Benny Corneliusen, Verdo

Kl. 15.00:           Pause

Kl. 15.30:           Hvor i energisystemet skal bioenergien bruges? v/ Henrik Wenzel, SDU

Kl. 16.00:           Anvendelse af biomasse i energiforsyningen v/ sekretariatschef Christian Ege, Økologisk Råd

kl. 16.30:           Afrunding og afslutning.

Kommende arrangementer
fra IDA Energi

28 feb.
Fremtidens biomassefyrede kraftværker, gasrensning og rensning af røgen fra halmfyr
  • EY Huset, Aarhus C
  • onsdag d. 28. februar kl. 16:45
8 mar.
A High Efficiency Future Renewable Energy System - todays challenges - future solutions
  • Tivoli Hotel & Congress Center, København V
  • torsdag d. 08. marts kl. 09:00
8 mar.
IDA Energi - Generalforsamling 2018
  • IDA, København V
  • torsdag d. 08. marts kl. 17:00
13 mar.
Webinar: Netværksmøde i forsyningsbranchen: Oplev Mogens Lykketoft holde oplæg om FNs verdensmål
  • Webinar - Foran din egen computer/tablet/telefon
  • tirsdag d. 13. marts kl. 16:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Energi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close