12-11-2018 19:32:42

Konference om kritiske klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed i Danmark

- set i lyset af IPCCs 5. hovedrapport og den nyeste danske forskning
Arrangør: IDA Miljø

Vær opmærksom på der er ikke er tilmelding hos IDA men på www.cres-centre.dk.

Et fremtidigt klimatilpasset Danmark stiller store krav til den viden og til de redskaber, vi anvender, når vi imødegår et ændret klima i forandring og dets påvirkning af f.eks. landbruget, fødevareforsyningen, kystområderne, byerne og naturen. Med denne konference stiller Center for Regionale Klimaforandringer (CRES) i samarbejde med IDA Miljø, Det Strategiske Forskningsråd, Naturstyrelsen og en række danske nøgleprojekter skarpt på den nyeste viden om klima og klimatilpasning og på ændrede anbefalinger bl.a. som følge af IPCC's 5. hovedrapport med konkret fokus på netop det danske perspektiv.

Arrangementet er åbent for alle, men er særligt målrettet danske beslutningstagere, rådgivere og offentlige myndigheder inden for klima- og klimatilpasningsområdet. Som en nyskabelse vil der op til konferencen være mulighed for deltagerne via email (cres@dmi.dk) at stille konkrete spørgsmål til emner inden for klimatilpasningsområdet, som sammen med deres svar, i det omfang det er muligt, vil indgå som en del af programmet.

Konferencen om kritiske klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed i Danmark finder sted den 20.-21. april 2015 i Odense Kongrescenter. Deltagelse i konferencen herunder middag d. 20. er gratis, mens deltagerne selv skal sørge for transport og eventuel overnatning. Du kan læse mere om konferencen, se programmet og tilmelde dig på www.cres-centre.dk.

På konferencens første dag den 20. april vil indholdet af IPCCs 5. hovedrapport, Naturstyrelsens rapport fra 2014 "Analyse af IPCC delrapport 2" samt udvalgte resultater fra væsentlige strategiske danske forskningsinitiativer med relevans for private og offentlige aktører blive præsenteret og fortolket af førende danske eksperter inden for klima- og klimatilpasning fra bl.a. DMI, DTU, DHI, GEUS, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Naturstyrelsen. Dagen slutter med en middag for alle deltagere fra kl. 19.

Konferencens anden dag den 21. april består af 5 valgfrie workshops (se nedenfor), som vil belyse sektorspecifikke og tekniske udfordringer og viden inden for fire danske nøgleområder: vandet og byerne, vandet i det åbne land, kysterne, og klimatilpasningen set i et samfundsmæssigt og økonomisk perspektiv. De 5 workshops vil være tilrettelagt således, at det er muligt at deltage uafhængigt af, om man deltager i mandagens program.

Evt. spørgsmål til arrangementet kan rettes til arrangørerne og til CRES' centerleder Jens Hesselbjerg Christensen på cres@dmi.dk.

Vær opmærksom på der er tilmelding på www.cres-centre.dk.

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:30
26 nov.
Klimapolitik på vej mod 2050
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:00
29 nov.
Ledelse der styrker 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00
3 dec.
Dimensionering af kloak- og renseanlæg…any news?
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 09:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close