21-11-2018 01:04:32

Krav til fremtidens leder – et unikt foredrag!

Omverdenen har forandret sig voldsomt siden finanskrisen og det stiller særlige krav til de kompetencer fremtidens ledere bør udvikle og anvende for at kunne agere i den nye virkelighed.
Arrangør: IDA Lederforum Nordjylland
Medarrangører: IDA Lederforum, Kompetenceforum, IDA Nord

Omverdenen har forandret sig voldsomt siden finanskrisen og det stiller særlige krav til de kompetencer fremtidens ledere bør udvikle og anvende for at kunne agere i den nye virkelighed.

Her er nogle af de nye dagsordener – f.eks. er:

En række lande i verden er ikke længere så stabile, men er derimod politisk og økonomisk ustabile

Strategi er ikke længere en statisk plan, men derimod dynamiske scenarier

Effektivitet er ikke kun en metode, men derimod et mindset

Kundefokus vedrører ikke kun salgsafdelingen, men derimod hele organisationen

Virksomhedskultur handler ikke kun om værdier, men derimod om reel adfærd

Samarbejde har ikke kun til formål at have det rart, men er derimod en nødvendig konkurrenceparameter

Mange oplever ikke kun at have travlt, men bliver derimod sygemeldt med stress

Ovenstående eksempler stiller nogle helt andre krav til fremtidens ledere end der hidtil har været i fokus på læreanstalter, traditionelle lederudviklingsforløb m.m.

Kom og oplev et inspirerende foredrag om de kompetencer fremtidens ledere bør udvikle og fokusere på for at kunne bidrage bedst muligt.

Oplev den erfarne ledelsesrådgiver, Kirsten Thorbjørn – Managing Partner i 1Direction. Hun har ca. 20 års egen ledelseserfaring og har i mange år fungeret som rådgiver for nogle af landets største virksomheder og deres topledelser.
Kirsten er en ildsjæl med stor indsigt og en direkte tilgang, som hun bruger aktivt til at inspirere og udfordre ambitiøse ledere – med det klare formål at skabe endnu bedre resultater kombineret med større arbejdsglæde.

Om foredraget:

Udover god inspiration, så bliver du også udfordret på dine egne vaner og mønstrer – som du efterfølgende kan reflektere over og måske vælge at ændre. Du får også udleveret en lille ”guideline”, som du kan bringe ind til yderligere debat i din egen organisation.

Undervejs er Lederforum Nord vært ved lidt sandwich & blandet frugt ligesom der er kaffe/the/vand/sodavand/øl.

Tilvalg

Ledsager
kr. 125

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close