20-10-2018 08:40:08

Kursus i MatLab

Arrangør: Matematik, IDA Nord


Er du startet på en naturvidenskabelig uddannelse, vil du sikkert på et eller andet tidspunkt stifte bekendtskab med programmet MatLab.

Nu giver IDA dig, muligheden for at få en blød indgang til de basale principper, idet vi inviterer til begynderkursus i MatLab.

MatLab er et matematikprogram, der opererer med anvendelse af matricer og vektorer til lagring af data.

Programmet har store fordele sammenlignet med andre matematikprogrammer som fx Mathcad eller Maple, da det giver brugeren mulighed for selv at programmere løsningerne. Derudover er MatLab uhyre effektiv til fx. databehandling, hvor der med simple funktioner hurtigt genereres histogrammer, fordelingsfunktioner og superflotte 2- og 3D plots. 

Kurset er rettet mod nybegyndere, og der vil være gennemgang af programmets grundlæggende funktioner efterfulgt af øvelser, der giver rig mulighed for at afprøve programmets funktioner.

Arrangementet er GRATIS for studiemedlemmer af IDA. 

Kursets varighed:
1 aften bestående af 45 minutters intro efterfulgt af 3 timers opgaveløsning.

Mødested
Vi gør opmærksom på at lokalet for oplægget kl. 17.00 er Auditorium 1, Badehusvej.
Selve opgaveregning foregår i kantinen fra kl. 18.00.

Forberedelse:
Det forventes at deltagere har hentet og installeret Matlab inden start. Er du studerende ved AAU kan dette gøres ved følgende:

Download program:
creating-a-mathworks-account

Installationsvejledning:
installation-on-windows

Ved spørgsmål ang. arrangementet eller på selve dagen, kontakt da:

Kristian Bach, tlf. 28 15 12 59

Kommende arrangementer
fra Matematik, IDA Nord

23 okt.
Python Workshop
  • Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Øst
  • tirsdag d. 23. oktober kl. 16:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close