20-10-2018 10:52:35

Kursus – Lær at benytte 3D-laserscanning til præcis projektering og opmåling

Du lærer om mulighederne ved anvendelse af 3D-scanning og du vil blive i stand til at anvende scanningsdata, som projektgrundlag for egne projekter. Endvidere gennemgås, hvordan du bruger data i viewer-programmer og sammen med CAD.
Arrangør: Byggeteknisk Gruppe, IDA Nord

Fremtidens opmåling - en BIM-metode

3D-scanning giver dig en "punktsky", som er en fil, der viser et præcist billede af alle eksisterende fysiske forhold på projekter, hvilket betyder, at der kan tegnes ud fra f.eks. en eksisterende bygnings mål. Dette kan f.eks. benyttes, hvis man arbejder i en offentlig organisation eller en virksomhed, hvor man ønsker på sigt at få digitaliseret og opmålt egne bygninger.

Et andet eksempel kunne være en scanning af et teknikrum. Her vil en 3D-scanning gøre det muligt at undgå kollisioner, når man projekterer og dermed også når man udfører.

Er man planlægger, og sidder med udvikling af f.eks. gamle bydele eller gader, vil en scanning af bestemte områder eller veje, kunne give præcise mål til at opbygge design og modeller ud fra.

Hvad kan man bruge en 3D-scanning til?

  • Situations- og koteplaner med angivelse af bebyggelsesindskrænkninger.
  • Facadeopmålinger af bygninger og nivellement af etageadskillelser. 
  • Digitale terrænmodeller og beregning af højdekurver. 
  • Volumenbestemmelse, der kan sikre bedre projektgrundlag.

Fuld integration i CAD-programmer

Detaljeringen i 3D-scanningens opmålingsdata er fotorealistisk, og dermed perfekt til planlægning og visualisering i forbindelse med renoverings og ombygningsprojekter. I forbindelse med projektering og modulering, er der ligeledes den fordel, at 3D-scanningen kan bearbejdes i mange af de 3D-programmer, der allerede benyttes i dag.

 

Kursusprogram:

15.30 – 16.15: Introduktion til laserscanning.

16.30 – 17.45: Scanning i praksis.

17.45 – 18.15: Sandwich med øl/vand.

18.15 – 19.00: Databehandling.

19.00 – 19.20: Brug af viewer-programmer.

19.30 – 20.00: Data i CAD /Autocad/Revit/Microstation mv.

 

Forudsætninger:

Det vil være en stor fordel, at du kender til almindelig brug af 3D-cad.

Medbring en pc, med Autocad eller lign.

Der udleveres testdata og viewer-program.

 

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close