20-10-2018 22:19:39

Lavtemperatur opvarmning og højtemperatur køling

Arrangør: IDA HVAC

NB NB NB: Tilmelding på www.danvak.dk

Gulvvarme er i dag et velkendt og meget anvendt lavtemperatur opvarmningssystem. Men at bruge det samme system til køling er mindre velkendt. 40% af vores energiforbrug er til at opvarme, køle og ventilere vore bygninger. Hidtil har energieffektiviteten ofte været koncentreret omkring opvarmningsperioden. Men flere bygninger kræver i dag mere køling for at kunne opretholde et optimalt indeklima. Denne trend vil blive endnu mere forstærket på grund af den globale opvarmning og folks stigende komfortkrav (køling i biler er nu standard). Vi må derfor søge efter systemer der kan opvarme og køle på en energieffektiv måde og som kan udnytte alle typer af energiforsyninger.

Dette kursus vil gennemgå anvendelsen af vandbårne opvarmningskølesystemer, der er integreret i gulve, vægge og lofter. På grund af de store overflader vil den nødvendige vandtemperatur være tæt på den rumtemperatur der ønskes, derved øges energieffektiviteten af kedler, varmepumper og kølemaskiner. Samtidig øges også mulighederne for at anvende regenererbare energikilder som geotermie (jordvarmekøling, boringer), solvarme, absorptionskøling osv. Integreres systemerne ikke kun i bygningsoverfladerne men i beton etageadskillelser aktiveres på denne måde bygningsmassen. Dermed reduceres spidsbelastningerne og en del af køle-varmebehovet kan forskydes til f.eks. natten.

Men hvad er køle-varmekapaciteten, kan indeklimakravene opfyldes og er det muligt at styre sådanne systemer?

NB! Den danske udgave af REHVA guidebook nr. 7 - Lavtemperatur opvarmning og højtemperatur køling - udleveres på kurset.

Målgruppe:
Arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrer, entreprenører og installatører,

Der kræves ikke specifikke forudsætninger for kurset, dog er det en fordel, at kursisterne har kendskab til begreber omkring opvarmning, køling og ventilation af bygninger.

Undervisningsformen vil være baseret på power point præsentationer afvekslende med små opgaver/tests.

Programmet kan ses på danvak.dk

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close