14-12-2018 06:48:12

Ledelse af psykisk arbejdsmiljø – udvikling af guidelines for at håndtere det psykiske arbejdsmiljø

Mødet bygger på et nystartet projekt, som tager udgangspunkt i et standardiseret arbejdsmiljøledelsessystem fra Canada, der omfatter ledelse, monitorering og kontrol af det psykiske arbejdsmiljø. OBS: Mødet foregår på engelsk
Arrangør: IDA Arbejdsmiljø

Mødet bygger på et nystartet projekt - støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden – som tager ud-gangspunkt i et standardiseret arbejdsmiljøledelsessystem fra Canada, der omfatter ledelse, monitorering og kontrol af det psykiske arbejdsmiljø. I projektet ’oversættes’ og afprøves den canadiske standard i seks forskellige danske virksomheder. På baggrund af disse erfaringer, og en analyse af muligheder og begrænsninger i at integrere håndtering af problemer i det psyki-ske arbejdsmiljø med et ledelsessystem, udvikler projektet guidelines for arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

På dette møde præsenteres erfaringerne med at implementere den canadiske standard af Merv Gilbert, projektlederen for den canadiske forskergruppe, der har fulgt implementeringen af standarden i 40 canadiske virksomheder. Derudover præsenterer Stavroula Leka den engelske standard PAS 1010, som er grundlaget for udviklingen af den canadiske standard. Det danske projekt, som udføres af TeamArbejdsliv, Bureau Veritas og Konventum, præsenteres, og der lægges op til en drøftelse af muligheder og begrænsninger i at udvikle og implementere et sy-stem for ledelse af psykisk arbejdsmiljø.

Program

12.30.12.45 Welcome and presentation of program and presenters
By Anne Helbo Jespersen, IDA Working Environment


12.45-14.00 The experiences of implementing the Canadian Standard in 40 companies in Canada
By PhD, Adjunct Professor Merv Gilbert, Simon Fraser Universi-ty, Vancouver, BC, Canada, and PhD, Adjunct Professor Caroline Biron, Département de management, FSA ULaval, Canada


14.00-14.10 Break


14.10-14.40 Presentation of the PAS 1010 standard
By Professor Stavroula Leka, Centre for Organizational Health & Development, Division of Psychiatry & Applied Psychology, School of Medicine, University of Nottingham, UK


14.40-15.00 Coffee break


15.00-15.30 How to develop Danish guidelines to manage psychosocial work environment in an OHS management system?
By PhD, Research Director Hans Jørgen Limborg, Team Work-ingLife, Adjunct Professor at Roskilde University


15.30-15.55 Opportunities and limitations in developing and implement-ing OHS management system guidelines for psychosocial risks
Discussion at the tables and in plenary


15.55-16.00 Thanks for today


Se dagens præsentationer som webinar:

Merv Gilbert: https://universe.ida.dk/on-demand/job-og-karriere/ledelse-af-psykisk-arbejdsmiljoe-ved-merv-gilbert/
Caroline Biron: https://universe.ida.dk/on-demand/job-og-karriere/ledelse-af-psykisk-arbejdsmiljoe-ved-caroline-biron/
Stavroula Leka:  https://universe.ida.dk/on-demand/job-og-karriere/ledelse-af-psykisk-arbejdsmiljoe-ved-stavroula-leka/
Hans Jørgen Limborg: https://universe.ida.dk/on-demand/job-og-karriere/ledelse-af-psykisk-arbejdsmiljoe-ved-hans-joergen-limborg/Kommende arrangementer
fra IDA Arbejdsmiljø

26 feb.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 26. februar kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close