19-10-2018 11:39:14

Luftforurening og partikler – fup og fakta

Arrangør: IDA Miljø

Pressen skriver, at brændeovne dræber flere end trafikken – er det rigtigt? IDAmiljø tager emnet op og diskuterer fup og fakta i debatten, samt mulige løsninger.

Mikropartikler i den luft, vi indånder, påvirker vores helbredstilstand uanset om de kommer fra biler, brændeovne, cigaretter eller stearinlys. På det seneste har der været diskussion om betydningen af brændeovne på luftens kvalitet og de sundhedsmæssige konsekvenser i form af beregninger af antallet af for tidligt døde i Danmark.

På IDAmiljø-mødet sætter vi fokus på problemstillingen med luftens kvalitet og ser på de eksponeringer af partikler, vi bliver udsat for - uanset om det er selvvalgt eller ej. Nogle former for eksponering har vi som enkelt-personer ikke indflydelse på, mens andre som f.eks rygning er selvvalgte. Trafikkens bidrag er stærkt afhængig af ens bopæl og den enkeltes daglige transport, mens brændeovne både bidrager med partikler i indeklimaet som til det eksterne miljø.

På mødet stiller vi skarpt på beregninger af forekomsten af de forskellige typer partikler i det offentlige rum fra de forskellige forureningskilder, samt de sundhedsmæssige konsekvenser. Vi vil også diskutere usikkerhederne på beregningerne, samt forsøge at analysere de sundhedsmæssige risici ved partikler i luften, som vi udsættes for. Med andre ord vil vi gerne sammenligne de enkelte forureningskilder, som vi bliver eksponeret for gennem et livsforløb og diskutere hvilke muligheder, der er for at mindske sundhedsrisikoen hos os selv.

Program

9.45 - 10.00 Kaffe og Indledning Trine Lindegaard Holmberg, IDAmiljø

10.00 - 10.30 Overvågning af partikelforurening af luften – udvikling gennem tid, forureningskilder v/ seniorrådgiver Thomas Ellermann, DCE

10.30 - 11.00 Hvordan reguleres luftkvaliteten nu og fremover i DK og EU(NEC-direktiv)? v/Christian Lange Fogh, Miljøstyrelsen

11.00 – 11.30 Resultater fra danske undersøgelser af sammenhæng mellem luftforurening fra trafik og helbredseffekter v/Ole Raaschou-Nielsen, Kræftens Bekæmpelse

11.30 – 12.00 Strategi til bekæmpelse af luftforurening, v/Niels Kaalund Jensen,  Frederiksberg Kommune

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.15 Hvordan kan trafikkens partikelforurening mindskes - hvad kan jeg selv gøre? v/centerleder Niels-Anders Nielsen, Trafikstyrelsen, Center f. Grøn Transport

13.15 – 13.45 Privat brændefyrings bidrag til helbredsskader fra luftforurening? v/ seniorforsker Jørgen Brandt, DCE

13.45 – 14.15 Kan brændeovne forurene mindre – hvornår stiger den hvide røg op med nye løsninger? Ole Schleicher, FORCE Technology

14.15 – 14.30 Kaffe

14.30 – 15.00 Luftens kvalitet i Danmark – hvilke krav skal vi stille v/Kåre Press-Kristensen, Økologisk Råd

15.00 – 15.45 Afsluttende diskussion v/ foredragsholdere, samt Kurt Nielsen, IDAmiljø

Husk at tilføje/rette din e-mail adresse på MinSide på IDA.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

6 nov.
Vandrådsarbejdet - erfaringer og ønsker til fremtidig inddragelse
  • Ferskvandscentret, Silkeborg
  • tirsdag d. 06. november kl. 09:30
9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
  • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
  • fredag d. 09. november kl. 12:30
20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
21 nov.
Hvordan lærer man at arbejde professionelt med cirkulær økonomi?
  • Aalborg Universitet i København, København SV
  • onsdag d. 21. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close