20-11-2018 17:01:11

Markarbejdet

Markarbejdets er det første af 6 kurser i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse.
Arrangør: PLF bestyrelse

Kursets indhold
Kurset omhandler forberedelse og gennemførelse af markarbejdet med hovedvægt på det ma-trikulære markarbejde.

• Planlægning
• Metodevalg
• Referencesystemer
• Datasamstilling og transformation
• Skelfastlæggelse
• Lodsejerkontakt

Kursusform
Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og – i mindre omfang – gruppearbejde.

Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.

Kursuslærer
Landinspektør Mogens Lang Nielsen, LandSyd I/S
Landinspektør Steen Utoft, LandSyd I/S
Landinspektør Ole Nørgaard, Geopartner A/S

Kursusleder
Landinspektør Ole Nørgaard, Geopartner A/S

Kursusdeltagelse
Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning.

Kursusafgift
6.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA.
6.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist
2. oktober 2014.

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 02-09-2014 betales 20%
Ved afmelding efter d. 02-10-2014 betales 100%

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close