19-11-2018 05:01:31

Medlemmøde om Badekabiner og fugt

Arrangør: IDA Syn og skøn
 

Badekabiner og fugt

 

På mødet vil emnet blive behandlet med udgangspunkt i en aktuel sag. Sagen bliver gennemgået af skønsmanden og den projekterende for afhjælpningen af skaderne på ca. 175 badekabiner opsat i et nybyggeri i Havnestaden, København.

 

I sagen har der været gennemført syn og skøn på bebyggelsens mange badekabiner som er designet i Danmark, produceret i Polen og opsat i en større bebyggelse ved Københavns havnefront. Der er tale om ca. 175 badekabiner udført i tyndpladestål og indvendigt beklædt med fliser på gulv og vægge. Efter ca. 3 år var der begyndende tegn på rustgennemslag i flisefuger og omkring installationer. Der er gennemført syn og skøn, og resultatet heraf har været anvendt som grundlag for en aftale mellem bygherre og totalentreprenør om at gennemføre en afhjælpning.

 

I forbindelse med afhjælpningen er forskellige muligheder for afhjælpning gennemgået. Et projekt for afhjælpningen er fremlagt for bygherre og ejere, som har godkendt den foreslåede løsning og de betingelser hvorunder afhjælpningen skulle finde sted. Afhjælpningen er gennemført efter en nøje fastlagt detailtidsplan for hver enkelt lejlighed.

 

Erik Brandt har været skønsmand og Jens Brandt har stået for afhjælpningsprojektet. På mødet vil der være mulighed for at drøfte retningslinjierne og løsninger, som ligger til grund for bl.a. SBi-anvisning 200. 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close