21-10-2018 14:38:35

Mere gods på bane – også indenlandsk.

Arrangør: IDA Rail

Den nationale godstransport på jernbanen har været faldende igennem en årrække mens transitgodstrafikken er i vækst. Imidlertid er det regeringens politik, at der også skal mere gods på bane til og fra indenlandske destinationer. Udbygningen af kapaciteten på strækningerne og initiativerne til at forbedre jernbaneforbindelserne til havnene er med til at understøtte denne del af godstransporten, men er det nok?

Arrangementet fokuserer på, hvad der skal til for at flytte mere gods over på bane, herunder hvilke barrierer godsoperatører oplever i bestræbelserne på at betjene nye indenlandske destinationer og nye kunder og, hvordan man kunne lette godsoperatørernes vilkår. Arrangementet beskæftiger sig både med de fysiske forhold som terminaler men også forhold som godkendelser og tilladelser.

Først vil problemstillingen blive belyst gennem korte indlæg fra henholdsvis en godsoperatør, Banedanmark og Trafikstyrelsen, hvorefter der vil være diskussion mellem indlægsholdere og deltagere i mødet med fokus på, hvad der skal til, for at gøre indenlandsk godstransport mere attraktiv.

Indlæggene holdes af

  • Sven Hansen fra godsoperatøren TX Logistik
  • Alex S Nielsen fra Banedanmark
  • Niels Selsmark fra Trafikstyrelsen

Deltagelse er gratis og iht. IDAs regler.

Kommende arrangementer
fra IDA Rail

1 nov.
Sjælland på sporet II
  • Restaurant Håndværkeren, Roskilde
  • torsdag d. 01. november kl. 12:00
13 nov.
Banedanmarks og Sund & Bælts digitaliseringsstrategier
  • Banedanmark, København Ø
  • tirsdag d. 13. november kl. 16:00
22 nov.
Fremtidens jernbaner i Hovedstadsområdet
  • Auditoriet, København S
  • torsdag d. 22. november kl. 16:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close