23-05-2018 06:57:36

Mikroplastik – et miljøproblem – men hvor stort?

Plastik og andre syntetiske materialer anvendes overalt – det findes også overalt i vores natur på land og i vandmiljøet. Partikler findes i fisk, pollen, alger m.v. Hvor kommer de små partiker af plastik fra og hvilke problemer er de årsag til?
Arrangør: IDA Miljø
Medarrangører: IDA Maritim, IDA Mechanical, IDA Polymer

I denne første af tre konferencer om plastik og miljøproblemer giver vi et overblik over kilder til plastik og mikroplastik. Vi ser også de effekter der er af plastikforurening af vores miljø.

Europa Parlamentet har bl.a. fokus på plastikposer. Der findes store øer af plastik i verdenshavene. Plastik nedbrydes men det tager mange år. Fisk og havfugle indtager plastik direkte eller med føden og det har fatale konsekvenser for de marine organismer. I dette arrangement sætter vi fokus på direkte og indirekte konsekvenser for fisk, alger og andre organismer i vores natur og vandmiljø. Der er stigende fokus på mikroplastik. Mikroplastik  udledes direkte til miljøet og dannes ved nedbrydning af plastikaffald m.v.

Målgruppen for konferencen er alle som vil have overblik over plastik som miljøproblem. Studerende fra universiteter, miljøorganisationer og erhvervsorganisationer og virksomheder såvel som kommunerne.

Program

09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering
10.00-10.10 Velkomst og gennemgang af dagens program v/Kurt Nielsen og Flemming Lehbert Sørensen, IDA Miljø
10.10-10.45 Hvor og hvor meget plastik er der i vores vandmiljø v/Henrik Beha Pedersen, Plastic Change
10.45-11.15 Hvor kommer plastikken fra? v/Carsten Lassen, COWI
11.15-11.45 Forekomst af mikroplastik i vandmiljøet v/Jakob Strand, Aarhus Universitet, DCE
11.45-12.15 Mikroplast i spildevand v/Hanne Løkkegaard, Teknologisk Institut
12.15-13.15 Frokost
13.15-13.45 Effekt på mennesker v/Vagn Handlos, Region Hovedstaden
14.00-14.30 Industrielle kilder til plasticforurening v/Helle Fabiansen, Plastindustrien
14.30-15.00 Kaffepause
15.00-15.30 Kommunernes arbejde og erfaringer med plastik i vandmiljøet v/Ryan d’arcy Metcalfe, KIMO
15.30-16.00 Mikroplastik som vektor for andre miljøfremmede stoffer v/Kristian Syberg, Roskilde Universitet
16.00-16.30 Miljøstyrelsens aktiviteter i forhold til Mikroplast v/Flemming Ingerslev, Miljøstyrelsen
16.30-17.00 Drøftelse af indlæg og afrunding

Konferencen afholdes i samarbejde med IDA Maritim, IDA Mechanical og IDA Polymer.

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

25 maj.
We Work Global Goals
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • fredag d. 25. maj kl. 13:00
28 maj.
Nordic Polymer Days 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 28. maj kl. 12:00
28 maj.
Ny vejledning for miljøvurdering af planer og programmer
  • NIRAS, Aarhus C
  • mandag d. 28. maj kl. 15:00
6 jun.
Introduktion til QGIS
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 06. juni kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close