18-11-2018 07:14:48

Miljøfremmede stoffer i vandmiljøet - status og eksempler på indsatser

Arrangør: IDA Miljø

Miljøfremmede stoffer, som spredes i miljøet, kan både have betydelige sundhedsmæssige konsekvenser samt udgøre en trussel for dyr og planter. I det nationale overvågningsprogram, NOVANA, undersøges forekomst af miljøfremmede stoffer i overfladevand og grundvand. Derudover har der været særlig fokus på udledninger fra spildevand, og der er opstillet nye nøgletal for renseanlæg og spredt bebyggelse. Resultater der vil blive præsenteret på mødet.

På mødet vil der endvidere blive præsenteret cases og resultater fra konkrete indsatsområder. Undersøgelser af stoffer fra bygningsmassen, der optages i regnvand, præsenteres som en case. En anden case vedrører omsætning af medicinrester fra hospitalsspildevand. Et igangværende projekt – MERMISS -  skal bl.a. bidrage til at afklare hvorvidt de miljøfremmede stoffer skal renses lokalt på forrenseanlæg eller centralt på de kommunale renseanlæg.

Program

13.00-13.10 Introduktion v/Ole Sinkjær, IDA Miljø - Et overblik over kilder og effekter
13.10-13.35 Miljøfremmede stoffer i et livscyklusperspektiv v/Seniorforsker Pia Lassen, Aarhus Universitet
13.35-14.00 Status for overfladevand med baggrund i NOVANA programmet v/Chefkonsulent Susanne Boutrup, DCE, Aarhus Universitet
14.00-14.25 Nøgletal for spildevand fra renseanlæg og spredt bebyggelse v/Biolog Anna Gade Holm, Naturstyrelsen
14.25-14.50  Pesticider i grundvand v/Seniorrådgiver Lærke Thorling, GEUS 
14.50-15.10 PAUSE
15.10-15.35 Biocider fra bygningsmassen i regnvandet! v/Prof. Jes Vollertsen, Aalborg Universitet
15.35-16.00 Indlægsholder annonceres senere. 
Case: Miljøfremmede stoffer i hospitalsspildevand - Mermiss projektet
16.00-16.15 Overvejelser i forbindelse med Det Ny Universitetshospital DNU Skejby v/Miljøkoordinator Thomas Møller, DNU Skejby
16.15-16.50 Karakteristika og behandlingsmuligheder – resultater fra Mermiss projektet v/Seniorforsker Kai Bester, Aarhus Universitet og Seniorprocesingeniør Kim Sundmark, Krüger
16.50-17.00 Afrunding v/Kurt Nielsen, IDA Miljø

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:00
26 nov.
Klimapolitik på vej mod 2050
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:00
29 nov.
Ledelse der styrker 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00
23 jan.
Degradation and recyclability of Plastics
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 23. januar kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close