23-10-2018 18:24:50

Miljøudflugt til Mariager Fjord

Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord
Medarrangør: Nordjyske Planlæggere, IDA Nord


Kan fjorden reddes ? Ekskursion med Naturstyrelsen, Mariagerfjord Kommune og Aquariusprojektet (Videncenter for Landbrug).

Arrangementet afvikles som kør-selv arrangement med eget befordringsmiddel. Hvis du ikke råder over eget befordringsmiddel, kan du sende en mail til lbhnielsen@stofanet.dk. Så vil vi forsøge at organisere fælleskørsel.
 
1. Kl. 11.45 mødes vi ved Restaurant Bramslev bakker, Bramslev bakker 5, Valsgaard 9500 Hobro. 

2. Kl. 11.45 - 12.30 frokost i restauranten med udsyn over fjorden. Frokost incl. en øl eller vand er inkluderet i prisen.

3. Kl. 12.30 - 12.45 kørsel til Arden kulturhus, Bluhmesgade 19,  9510 Arden.

4. Kl. 12.45 - 13.45 indlæg fra Naturstyrelsen. Peter Noe markmann fra Naturstyrelsen vil lægge for med indlæg om:
- Fjordens tilstand, vandskifte/Overgård mm og Naturstyrelsen marine overvågningsprogram i Mariager Fjord
- Væsentligste forureningskilder
- Vandrammedirektivets (VRD) virkemidler.

5. Kl. 13.45 - 13.55 pause.

6. Kl. 13.55 - 14.40 indlæg fra Kommunen. Kommunen vil fortælle sin spildevandsstrategi, vådområdeprojekter (især det 240 ha store projekt ved Korup Å som er undervejs), kommunens landbrugsregulering før og nu, samt status for de fugle som i Natura 2000 området er afhængig af en god vandkvalitet i fjorden.

7. Kl. 14.40 - 14.50 pause.

8. Kl. 14.50 - 15.50 indlæg fra Videncenter for Landbrug (VFL). VFL vil fortælle om Aquariusprojektet, som går ud på at etablere kunstige vådområder, der kan opsuge udledningen af kvælstof.
- Aquarius er et fælles projekt for alle primære interessenter.
- Ideeen er at arbejde sammen om at finde win-win løsninger, som er bæredygtige i m.h.t. landbrugsproduktion og miljø.

9. Kl. 15.50 - 16.00 pause. I pausen serveres kaffe med kage.

10 Kl. 16.00 - 16.30 oplæg til ekskursion. Ekskursionen går til Villestrup ådal, hvor vi skal se og høre, hvordan man har nedsat kvælstofudledningen til fjorden ved ophør af grødeskæring, kombineret med vådområdeprojekterne Barsbøl og Ouegaard samt nedlæggelse af dambrug/stemmeværker.

11. Kl. 16.30 - 17.30 ekskursion incl. kørsel.

12. Kl. 17.30 påbegyndes hjemkørsel fra Villestrup Ådal

Der er begrænset deltagerantal og tilmeldingen er bindende.

Prisen for at deltage er kr. 150. For studiemedlemmer, seniormedlemmer og arbejdsledige er prisen kr. 100.
Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close