20-11-2018 23:03:00

Miljøudflugt til Mariager Fjord

Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, Østjysk Region

Ekskursion med Naturstyrelsen, Mariagerfjord Kommune og Aquariusprojektet (Videncenter for Landbrug).

Kør-selv-arrangement:
Mødested: Campingpladsen, Bramlev Bakker 5, 9500 Hobro kl. 11.30

Program:
- Kl. 11.30. Mødested: Campingpladsen, Bramlev Bakker 5, 9500 Hobro
- Kl. 11.45 - 12.30 Frokost i restauranten med udsyn over fjorden (frokost incl. en øl eller vand er inkluderet i prisen)
- Kl. 12.30 - 12.45 Kørsel til Arden Kulturhus, Bluhmesgade 19, 9510 Arden
- Kl. 12.45 - 13.45 Indlæg fra Naturstyrelsen som omhandler Fjordens tilstand, vandskifte/Overgård mm og Naturstyrelsen marine overvågningsprogram i Mariager Fjord, Væsentligste forureningskilder samt Vandrammedirektivets (VRD) virkemidler
- Kl. 13.45-13.55 pause
- Kl. 13.55 - 14.40 Indlæg fra Kommunen. Kommunen fortæller om sin spildevandsstrategi, vådområdeprojekter (især det 240 ha store projekt ved Korup Å som er undervejs), kommunens landbrugsregulering før og nu, samt status for de fugle som i Natura 2000 området er afhængig af en god vandkvalitet i fjorden
- Kl. 14.40 - 14.50 pause
- Kl. 14.50 - 15.50 Indlæg fra Videncenter for Landbrug (VFL). VFL fortæller om Aquariusprojektet, som går ud på at etablere kunstige vådområder, der kan reducere udledningen af kvælstof.
- Aquarius er et fælles projekt for alle primære interessenter.
- Ideeen er at arbejde sammen om at finde løsninger, som er bæredygtige m.h.t. landbrugsproduktion og miljø
Kl. 15.50 - 16.00 pause med kaffe og kage
- Kl. 16.00 - 16.30 Oplæg til ekskursion. Ekskursionen går til Villestrup ådal, hvor vi skal se og høre, hvordan man har nedsat kvælstofudledningen til fjorden ved ophør af grødeskæring, kombineret med vådområdeprojekterne Barsbøl og Ouegaard samt nedlæggelse af dambrug/stemmeværker
- Kl. 16.30 - 17.30 Ekskursion incl. kørsel
- Kl. 17.30 Slut

Prisen for at deltage er kr. 150 pr. person.

Der er bindende tilmelding efter 1. april 2012.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close