19-11-2018 02:28:32

Mineralske råstoffer med fokus på Grønland

Arrangør: Energi, IDA Østjylland
Udviklingen i et samfund har til alle tider været betinget af adgangen til mineralske råstoffer. Råstofforbruget afspejler den teknologiske udvikling, og tendensen er klar: Jo mere højteknologisk samfundet bliver, des flere forskellige grundstoffer anvender vi – og de kommer alle fra mineraler. Nogle af dem er kritiske for at producere og videreudvikle moderne kommunikationsudstyr (mobiltelefoner, TV, computere m.m.) og til grøn teknologi (vindmøller, spareparer, elbiler m.m.); dette gælder i særlig grad de sjældne jordarters metaller – men kan på sigt også være metaller som jern og kobber, som er forudsætning for opbygning af økonomierne i nogle af de nye økonomier (BRIK–lande). 
 
Men først skal råstofferne findes. Det forudsætter, at den geologiske forståelse til stadighed udvikles, så der etableres arbejdshypoteser for mineralefterforskningen, lige som efterforskningsmetoderne skal udvikles. I forelæsningen vil disse problemstillinger blive diskuteret både i et kort - og et lidt længere tidsperspektiv. Bo Møller Nielsen vil lægge ud med en orientering om råstofgeologi og metoder, og Per Kalvig vil efterfølgende give et overblik over nogle af de udfordringer, som vi som samfund står overfor.
 
Foredragsholdere:
Bo Møller Stensgaard, Seniorforsker ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser
Per Kalvig, Seniorrådgiver ved Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser

Tilvalg

Ledsager
kr. 50

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close