18-11-2018 09:36:12

Mobilitet i praksis

Arrangør: Nordjyske Planlæggere, IDA Nord


Nordjyske Planlæggere, Netværk for Yngre Planlæggere og Center for Mobilitet og Urbane Studier ved AAU indbyder til en dag i mobilitetens tegn! Mobilitet er et tema som anvendes i mange planlægningssammenhænge, men hvordan ser dette begreb ud med forskellige fagligheders øjne og hvordan kan man konkret arbejde med mobilitet i praksis?

Vi indbyder byplanlæggere, trafikplanlæggere, arkitekter eller andre fagligheder med interesse i monilitet til at deltage i en spændende workshop hvor mobilitetsbegrebet bliver gransket.

Udgangspunktet for workshoppen vil være den aktuelle diskussion om en letbane i Aalborg, der rummer mange spændende mobilitetsperspektiver.

- Hvad er letbanens rolle i Aalborgs samlede mobilitetsbillede?
- Hvilken betydning får letbanen for de urbane strukturer - skabes der nye mobile byrum?
- Hvilke brugergrupper henvender letbanen sig til?
- Hvilken betydning får letbanens signalværdi for brugere og for byen?
- Hvilket potentiale har letbanen for at ændre borgernes hverdagsmobilitet?

I løbet af dagen vil der være rig mulighed for at netværke blandt deltagerne og arrangementet afrundes med en netværksmiddag.

Program:
Kl. 13.00 - 13.10 Velkomst og Introduktion til dagens program
Kl. 13.10 - 13.50 Hvad rummer begrebet mobilitet og inspiration til arbejdet med mobilitet i praksis. 
                       6 x oplæg Pecha Kucha Style (6 x 6 minutter) v. mobilitetsforskere fra AAU
Kl. 13.50 - 14.05 Præsentation af workshop case - Aalborg Letbane v/Nordjyllands Trafikselskab
Kl. 14.05 - 14.30 Introduktion til workshop og inddeling i grupper
Kl. 14.30 - 16.30 Workshop sessions
Kl. 16.45 - 17.45 Gruppepræsentationer og diskussion i plenum
Kl. 18.00 - 21.00 Netværksmiddag

Der er begrænset deltagerantal.

Arrangementet er gratis for medlemmer af Nordjyske Planlæggere, FAB og for medlemmer af Netværk for Yngre Planlæggere. For at medlemmer af hhv. FAB og Netværk for Yngre Planlæggere kan deltage gratis, skal tilmeldingen ske direkte til Helle Ekstrøm, hek@ida.dk.

For alle andre koster det kr. 100 at deltage.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Kommende arrangementer
fra Nordjyske Planlæggere, IDA Nord

5 dec.
FILM I BIFFEN MED NORDJYSKE PLANLÆGGERE: The Experimental City
  • Biffen, Aalborg
  • onsdag d. 05. december kl. 15:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close