20-05-2018 14:13:50

Natur- og landbrugskommissionen

Arrangør: IDA Miljø

Regeringen har nedsat en uafhængig Natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.

Natur- og landbrugskommissionen (NLK) vil i efteråret 2012 komme med forslag til at løse de øko-nomiske og miljømæssige udfordringer, som landbruget og naturen står overfor. Herefter skal kommissionen arbejde på egentlige anbefalinger, som skal præsenteres for regeringen i første halvdel af 2013. Kommissionen skal komme med konkrete forslag til, hvordan dansk landbrug og natur kan udvikles bæredygtigt både på kort og lang sigt.
 
På mødet i IDAmiljø vil Natur- og landbrugskommissionens formand præsentere resultater fra kommissionens første opgave som består i at udarbejde en samlet status over landbrugets økonomiske situation og tilstanden for den danske natur, vandmiljøet og klimaet.

Efterfølgende vil forskellige interessenter/aktører fortælle om deres anbefalinger til Natur- og Landbrugskommissionen om landbrugets fremtidige natur- og vandmiljøindsats.

 
PROGRAM

16.30 - 16.40  Velkomst og indledning v/Stig Eggert Pedersen og Signe Nepper Larsen, IDAmiljø

16.40 – 17.30  Præsentation af Kommissionens statusrapport - status over landbrugets økonomiske situation, eksportmuligheder og tilstanden for den danske natur og vandmiljøet

Formand for Natur- og landbrugskommissionen, Jørn Jespersen,
direktør i brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi og tidligere MF’er for SF og bl.a. formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

17.30 – 18.00 Pause med vand/øl/sandwich

18.00 -18.50  Anbefalinger for landbrugets fremtidige natur og vandmiljøindsats

18.00 – 18.20 Landbrugets anbefalinger v/Erik Jørgensen, Chefkonsulent , Landbrug og Fødevarer.

18.20 – 18.40 Naturfredningsforeningens anbefalinger v/Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening

18.40 – 19.00 Det Økologiske Råds anbefalinger v/Christian Ege, Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

19.00 – 19.20 Diskussion

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

25 maj.
We Work Global Goals
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • fredag d. 25. maj kl. 13:00
28 maj.
Nordic Polymer Days 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 28. maj kl. 12:00
28 maj.
Ny vejledning for miljøvurdering af planer og programmer
  • NIRAS, Aarhus C
  • mandag d. 28. maj kl. 15:00
6 jun.
Introduktion til QGIS
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 06. juni kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close