20-10-2018 08:41:45

Naturen i forandring – hvor er baseline?

Fastsættelse af baseline udfordres, både af fortiden og ikke mindst af fremtiden. Kom til en spændende dag hvor vi prøver at indkredse hvad der er naturligt i Danmark nu og i fremtiden og hvad det betyder for vores arbejde med natur og miljø.
Arrangør: IDA Miljø

Store dele af lovgivningen og regulering på miljøområdet handler om at definere, hvad der er en ønskelig tilstand af vores omgivelser – det, vi kalder naturligt og det vi benytter som baseline for vurderinger.
Men mennesker har påvirket Danmarks natur i snart 10.000 år og vores forfædre glemte at lave præcise målinger. Endvidere er de data de har overleveret til os indsamlet til andre formål, end det vi gerne vil bruge dem til. Kortmateriale går nogle gange mange hundrede år tilbage, men den systematiske opmåling startede først for 140 år siden, samtidigt med at målinger af klimaet blev iværksat. Så i vores søgen efter naturlig tilstand står vi med et stort og uhomogent datamateriale. Dertil kommer fremtidens trusler om et nyt og uvant klima.
Et Danmark i en fire grader varmere verden vil medføre store ændringer i mulighederne for at bevare naturen. Nogle arter kan ikke overleve, andre arter er måske ikke længere invasive? Og hvad med byerne – hvor naturlige er de og skal de være i fremtiden?
Kom til en spændende dag hvor vi prøver at indkredse hvad der er naturligt i Danmark nu og i fremtiden og hvad det betyder for vores arbejde med natur og miljø.

Program:

09.30-10.00: Kaffe

10.00-10.15: Velkomst

10.15-10.45: Introduktion til baseline med udgangspunkt i VVM v/Gert Agger, Naturstyrelsen

10.45-11.15: Pause

11.15 - 11.45 Naturlige variationer og klimaændringer i ekstremregn v/Ida B Gregersen, DTU

11.45-12.15: Tilpasning til en 4 grader varmere verden, hvad er i vente for Danmark v/Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

12.15-13.15: Frokost

13.15-13.45: Den terrestriske natur, fremtidige scenarier for oplandet til Odense Å v/Dennis Trolle, Århus Universitet

13.45-14.15: Klimaændringers betydning for vandkredsløbet I Danmark v/Hans Jørgen Henriksen, GEUS

14.15-14.45: Pause

14.45 - 15.15: Anvendelse af modellering til en foranderlig baseline v. Hanne Kaas, DHI

15.15 - 15.45 Baseline og foranderlighed i praksis - eksempler fra VVM v/Kristine Kjørup Rasmussen, Rambøll

15.45 -16.00 Afslutning og diskussion

 

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

6 nov.
Vandrådsarbejdet - erfaringer og ønsker til fremtidig inddragelse
  • Ferskvandscentret, Silkeborg
  • tirsdag d. 06. november kl. 09:30
9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
  • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
  • fredag d. 09. november kl. 12:30
20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
21 nov.
Hvordan lærer man at arbejde professionelt med cirkulær økonomi?
  • Aalborg Universitet i København, København SV
  • onsdag d. 21. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close