23-10-2018 01:08:59

Naturplan Danmark – Hvordan kommer vi videre?

IDA Miljø og EnviNa inviterer til møde om Naturplan Danmark, der blev offentliggjort af Miljøministeren d. 27. oktober 2014. Planen skal sikre sammenhæng og beskyttelse af naturen i Danmark.
Arrangør: IDA Miljø

Både i FN- og i EU regi har man sat ambitiøse mål for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten. Med biodiversitet tænkes her på mangfoldigheden af arter og naturtyper både globalt og nationalt. 2020 er udpeget som året, hvor både den danske og den globale biodiversitet ikke længere må gå tilbage. Et ambitiøst mål, som i en tid med stadig øget byudvikling, bygning af infrastruktur, klimaforandringer osv. giver store udfordringer for både forvaltere og lovgivere.

Rammen for det danske arbejde med 2020-biodiversitetsmålet er regeringsgrundlaget "et Danmark, der står sammen". Herunder er Naturplan Danmark et af de midler, som Regeringen peger på. Planen, der er offentliggjort 27. oktober 2014, er udarbejdet for:

• at sikre, at naturens mangfoldighed, variation og skønhed bevares og udvikles på en måde, der er bæredygtig og til gavn for velfærden og menneskers trivsel i Danmark,

• at der skabes mere natur og etableres mere skov – også bynært,

• at sikre Danmark som et varieret, spændende og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs,

• at medvirke til at gøre Danmarks natur mere robust over for følgerne af de klimaændringer, der synes uundgåelige,

• at bidrage til at reducere Danmarks klimaforurening,

• og som tager udgangspunkt i EU og FN beslutninger og love om havmiljø, vandmiljø, naturbeskyttelse og biodiversitet.

Vi inviterer alle interesserede til at komme og høre om Naturplan DK. Vi får præsenteret en række af de aktører, som skal arbejde med Naturplan DK, og der bliver desuden mulighed for at høre synspunkter fra både interesseorganisationer og forskere. Naturplan DK er af interesse for alle, der arbejder med forvaltning af den danske natur og miljø.  

IDA Miljø arrangerer mødet i samarbejde med EnviNa, Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige.

Program

09.00-09.30       Registrering og kaffe/te 

09.30-09.45      Velkomst v. Mads Leth-Petersen & Signe Nepper Larsen, IDA Miljø & Hans Peter Birk Hansn, EnviNa

09.45-10.15      Naturplan Danmark – baggrund og indhold, v. Hanne Kristensen, Naturstyrelsen

10:15-11:15      Hvilke ønsker har organisationerne til Naturplan DK?

 • Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening.
 • Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer.

11.15-11.45    Time out diskussion (ud fra arrangørernes spørgsmål) + debat i plenum

11.45-12.30     Frokost

12.30-13.45     Det videre arbejde med konkretisering af Naturplan Danmark

 • Hvordan folder vi Naturplan Danmark ud i praksis? v. Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen
 • Biodiversitet og Naturplan Danmark, v. Carsten Rahbek, Københavns Universitet
 • Lige adgang til naturen, v.  Jan Eriksen, Friluftsrådet

13.45-14.30 Hvordan vil kommunerne arbejde med Naturplan DK?

 • Kommunerne og realiseringen af Naturplan Danmark, v. Flemming Lehbert, KTC
 • Den kommunale indsats – forventninger i Næstved Kommune, v. Dorthe Brinck Lillelund, Næstved Kommune

14.30-15.00     Kaffepause

15.00-15.30    Danskernes holdning til natur – kan vi skabe ny natur tæt på, hvor folk bor?, v. Signe Nepper Larsen og Anne Eiby, COWI

15.30-16:00   Debat og afrunding

 

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

6 nov.
Vandrådsarbejdet - erfaringer og ønsker til fremtidig inddragelse
 • Ferskvandscentret, Silkeborg
 • tirsdag d. 06. november kl. 09:30
9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
 • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
 • fredag d. 09. november kl. 12:30
20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
 • IDA Mødecenter, København V
 • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
21 nov.
Hvordan lærer man at arbejde professionelt med cirkulær økonomi?
 • Aalborg Universitet i København, København SV
 • onsdag d. 21. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
 • IDA Mødecenter, København V
 • mandag d. 26. november kl. 09:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close