20-08-2018 16:11:08

Ny bekendtgørelse om brandforebyggelse i højlagre

Arrangør: IDA Brandteknik

Efter en forhåbentligt veloverstået generalforsamling i Brandteknisk Selskab afholdes medlemsmøde om:

Ny bekendtgørelse om brandforebyggelse i højlagre


Onsdag den 19. december 2012 trådte en ny bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre i kraft.

Mikael Nørgaard Gam orienterer om grundlaget for den nye bekendtgørelse samt vejledning nr. 16 om tekniske forskrifter for højlagre.

Den nye bekendtgørelse introducerer to væsentlige ændringer:

• Stablingshøjden er afgørende for, hvornår en bygning eller en brandsektion betragtes som et højlager. Hvor grænsen tidligere var lagre med stablingshøjde større end 6 meter, er det nu 8 meter.
• Beredskabsstyrelsen skal først fastsætte vilkår for kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse for højlagre med stablingshøjde større end 18 m eller med bygningshøjder større end 20 m, medmindre der er tale om særlige typer af højlagre.

Som støtteværktøjer til bekendtgørelsen har Beredskabsstyrelsen udarbejdet to nye vejledninger:

• Vejledning nr. 16 om tekniske forskrifter for højlagre (erstatter vejledning nr. 13 om højlagre med tilhørende tillæg om frosthøjlagre).
• Vejledning nr. 17 om naturlig brandventilation og røgudluftning i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen (erstatter ”Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen” af 1. september 2006).

Den nye bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre og vejledningerne er et resultat af det arbejde, der er blevet udført i en arbejdsgruppe om højlagre, som blev nedsat af forsvarsministeren.

Deltagelse er gratis og sker iht. IDAs regler.
Tilmelding på www.ida.dk
Arr.nr. 997097

Kommende arrangementer
fra IDA Brandteknik

29 aug.
Gå-hjem-møde: Brand og beton
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 29. august kl. 15:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close