24-05-2018 12:06:57

Ny bekendtgørelse om brandforebyggelse i højlagre

Arrangør: IDA Brandteknik

Efter en forhåbentligt veloverstået generalforsamling i Brandteknisk Selskab afholdes medlemsmøde om:

Ny bekendtgørelse om brandforebyggelse i højlagre


Onsdag den 19. december 2012 trådte en ny bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre i kraft.

Mikael Nørgaard Gam orienterer om grundlaget for den nye bekendtgørelse samt vejledning nr. 16 om tekniske forskrifter for højlagre.

Den nye bekendtgørelse introducerer to væsentlige ændringer:

• Stablingshøjden er afgørende for, hvornår en bygning eller en brandsektion betragtes som et højlager. Hvor grænsen tidligere var lagre med stablingshøjde større end 6 meter, er det nu 8 meter.
• Beredskabsstyrelsen skal først fastsætte vilkår for kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse for højlagre med stablingshøjde større end 18 m eller med bygningshøjder større end 20 m, medmindre der er tale om særlige typer af højlagre.

Som støtteværktøjer til bekendtgørelsen har Beredskabsstyrelsen udarbejdet to nye vejledninger:

• Vejledning nr. 16 om tekniske forskrifter for højlagre (erstatter vejledning nr. 13 om højlagre med tilhørende tillæg om frosthøjlagre).
• Vejledning nr. 17 om naturlig brandventilation og røgudluftning i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen (erstatter ”Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen” af 1. september 2006).

Den nye bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre og vejledningerne er et resultat af det arbejde, der er blevet udført i en arbejdsgruppe om højlagre, som blev nedsat af forsvarsministeren.

Deltagelse er gratis og sker iht. IDAs regler.
Tilmelding på www.ida.dk
Arr.nr. 997097

Kommende arrangementer
fra IDA Brandteknik

29 maj.
Ny forskning - Brandteknik, IDA Aalborg
  • IDA Aalborg, Aalborg
  • tirsdag d. 29. maj kl. 16:00
29 maj.
Ny forskning - Brandteknik - Online Webinar
  • Webinar - Foran din egen computer/tablet/telefon
  • tirsdag d. 29. maj kl. 16:00
29 maj.
Ny forskning - Brandteknik
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 29. maj kl. 16:00
12 jun.
Brandimprægnering - Brandimprægneringsmiddel og regler for CE-mærkning af brandimprægneret træ
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 12. juni kl. 16:00
18 jun.
Pålidelighed af brandsikringsanlæg i Danmark - EY Huset Aarhus
  • EY Huset, Aarhus C
  • mandag d. 18. juni kl. 16:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Brandteknik

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close