12-11-2018 23:42:55

Ny bekendtgørelse om brandforebyggelse i højlagre

Arrangør: IDA Brandteknik

Efter en forhåbentligt veloverstået generalforsamling i Brandteknisk Selskab afholdes medlemsmøde om:

Ny bekendtgørelse om brandforebyggelse i højlagre


Onsdag den 19. december 2012 trådte en ny bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre i kraft.

Mikael Nørgaard Gam orienterer om grundlaget for den nye bekendtgørelse samt vejledning nr. 16 om tekniske forskrifter for højlagre.

Den nye bekendtgørelse introducerer to væsentlige ændringer:

• Stablingshøjden er afgørende for, hvornår en bygning eller en brandsektion betragtes som et højlager. Hvor grænsen tidligere var lagre med stablingshøjde større end 6 meter, er det nu 8 meter.
• Beredskabsstyrelsen skal først fastsætte vilkår for kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse for højlagre med stablingshøjde større end 18 m eller med bygningshøjder større end 20 m, medmindre der er tale om særlige typer af højlagre.

Som støtteværktøjer til bekendtgørelsen har Beredskabsstyrelsen udarbejdet to nye vejledninger:

• Vejledning nr. 16 om tekniske forskrifter for højlagre (erstatter vejledning nr. 13 om højlagre med tilhørende tillæg om frosthøjlagre).
• Vejledning nr. 17 om naturlig brandventilation og røgudluftning i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen (erstatter ”Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen” af 1. september 2006).

Den nye bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre og vejledningerne er et resultat af det arbejde, der er blevet udført i en arbejdsgruppe om højlagre, som blev nedsat af forsvarsministeren.

Deltagelse er gratis og sker iht. IDAs regler.
Tilmelding på www.ida.dk
Arr.nr. 997097

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close