16-08-2018 09:46:09

Ny EU-godskorridor fra Nord til Syd og The Green STRING Corridor

EU har 9 internationale jernbanekorridorer, der i øjeblikket er under etablering, herunder Korridor B - Stockholm-Hamburg-München-Napoli via Sjælland og den faste Femern-forbindelse.
Arrangør: IDA Rail

6 af disse bliver sat i drift i november 2013. Disse korridorer danner grundlaget for Trans-European Transport Network (TEN-T) og komplementeres af de "Grønne korridorer".

Specielt en af disse, Korridor B - Stockholm-Hamburg-München-Napoli via Sjælland og den faste Femern-forbindelse -  har interesse for Danmark. Projektets formål at fjerne flaskehalse på strækningen og lette indførelsen af ETCS. Samtidigt vil Korridor B blive den længste ERTMS-korridor med sine 3650 km. spor.

Projektet omfatter større baneudbygninger og -omlægninger, også i det danske og nordtyske område. Bl.a. arbejdes der på en linjeføring, der skal sørge for, at trafikken ledes uden om flaskehalsen Hamburg.

Danmark - mere konkret Trafikstyrelsen - sidder for bordenden ved Korridor B-projektet. Formanden for projektet, Hans Christian Wolter, Trafikstyrelsen, vil komme og fortælle om hele TEN-T-projektet, herunder Korridor B, set fra dansk side, men også i det store europæiske perspektiv.

The Green STRING Corridor:
 
Et – ikke mindst med danske briller – interessant tiltag i forbindelse med de internationale jernbanekorridorer – er projektet The Green STRING Corridor  - nye passager- og godsforbindelser Øresund-Hamburg efter 2021
 
Chefkonsulent Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland, Regional Udvikling, vil supplere de overordnede planer med to konkrete cases for hhv. passager- og godstransport med jernbane mellem Øresundsregionen og Hamburg, som er blevet belyst i The Green STRING Corridor-projektet.
Der er mere information om projektet på www.stringcorridor.org

Kommende arrangementer
fra IDA Rail

27 aug.
Ibrugtagning af det nye ERMTS signalsystem
  • Trafiktårn Øst, København V
  • mandag d. 27. august kl. 17:00
29 aug.
Status på anlægsarbejdet på Odense Letbane
  • Odin Havnepark, Odense C
  • onsdag d. 29. august kl. 16:00
2 okt.
Hastighedsopgradering og sporfornyelse Aarhus-Langå
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • tirsdag d. 02. oktober kl. 16:00
10 okt.
Studierejse med IDA Rail og NJS til Västerås og Stockholm 10-14 oktober 2018
  • Københavns Hovedbanegård - Under Uret, København V
  • onsdag d. 10. oktober kl. 15:00
13 nov.
Banedanmarks og Sund & Bælts digitaliseringsstrategier
  • Banedanmark, København Ø
  • tirsdag d. 13. november kl. 16:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Rail

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close