21-11-2018 05:11:31

Nye standarder for arbejdsmiljøet- mød den nye ISO standard

Der er sat nye standarder for arbejdsmiljøet, og i den forbindelse vil IDA-Arbejdsmiljø introducere disse nye standarder. De nye ISO-standarder skal forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, samt inddrage ledelsen i at sikre et godt arbejdsmiljø.
Arrangør: IDA Arbejdsmiljø

Der er sat nye standarder for arbejdsmiljøet - mød den nye ISO standard

ISO 45001 for arbejdsmiljøledelse er endelig publiceret og klar til implementering. Virksomheder over hele landet skal nu i gang med at implementere ISO 45001, der er udviklet til at erstatte den velkendte OHSAS 18001. Standarden skal medvirke til at nedbringe antallet af arbejdsulykker og forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Det er frivilligt for virksomheder om de forpligter sig til standarden. Men for mange virksomheder bliver det et konkurrenceparameter at kunne leve op til kravene i standarden.

Arbejder man i forvejen med arbejdsmiljø, vil flere dele af standarden være genkendelige. Der er dog væsentlige ændringer af strukturel karakter, fx den såkaldte High Level Structure, der har til formål at skærpe ledelsens engagement gennem aktiv deltagelse i fx udarbejdelsen af politikker samt at kommunikere dem internt.

Kom og hør mere om hvorfor, eller hvorfor ikke, man skal ISO-certificeres, hvad indholdet af den nye standard er og hvordan man gør i praksis.

Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich kl. 12.00-12.30

Program:

12.30-12.40 Velkomst v. IDA Arbejdsmiljø

12.45-13.40 Jan Toft Rasmussen, konsulent arbejdsmiljø, Dansk Metal

Fra OHSAS 18001 til ISO 45001. Hvilke ændringer er der sket i standarden og hvad skal man være særlig opmærksom på.

13.40-14.35 Anette Kromann, Technical manager at DNVGL

Det danske certificeringsorgan DNVGL sikrer, at virksomhederne lever op til de krav der stilles i standarderne. Men hvad er egentlig de certificerende organers opgave og hvilke nye krav til audit er der kommet.

14.35-15.05 Kaffepause

15.05-16.00 Jeanne Borgqvist og Julie Greve Lindholm, Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet valgte efter flere alvorlige sager fra certificerede virksomheder, at inspicere 500 certificerede virksomheder. Hvad går inspektionerne ud på og hvad vil man bruge disse inspektioner til?

16.00 Afslutning og tak for i dag

Mødeansvarlige: Signe Tønnesen, Peter Hansen, Jess Andersen og Rikke Fatum, IDA Arbejdsmiljø.

Kommende arrangementer
fra IDA Arbejdsmiljø

26 nov.
Hands-on: Styrk arbejdsmiljøet med medarbejderne (SAM)
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:30
3 dec.
Hands-on: Risikostyring ved hjælp af Stoffenmanager og hjælp til søgning af viden om kemiske stoffer
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 12:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close