19-07-2018 17:28:45

Nyeste forskning inden for vedvarende energi og derved det CO2 frie samfund

Bliv opdateret på de nyeste metoder til udnyttelse af varmepumpeteknologien, analyse af elmarkedet især med elforbrugerne i centrum. Nye metoder til oprensning, lagring og anvendelser af biobrændstoffer og grønne energikilder.
Arrangør: IDA Mechanical Sjælland
Medarrangører: BYG Sjælland, IDA Sjælland, IDA Energi, IDA Grøn Teknologi, IDA Kemi, IDA Proces, IDA Sjælland

Herunder er målet med den danske indsats de sidste år inden for energiforskning inden for EUDP, som de 3 projekter er en del af.

Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskuds-ordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks mål¬sætninger inden for energi og klima.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Det er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny energiteknologi, som kan bidrage til at nå de danske mål for energi og klima.

Desuden finansierer EUDP dansk deltagelse i internationalt samarbejde og videndeling om energiteknologi. EUDP’s bevilling i 2017 er ca. 322 mio. kr. og omfatter bl.a.:

130 mio. kr. til ForskEL 2017

170 mio. kr. til generel EUDP

7,9 mio. kr. til EUDP særpulje vedr. energieffektiv transport

Program:

Kl.  16:45 Kaffe/te

Kl.  17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Mechanical

Kl.  17:05 Store elvarmepumper til fjernvarme (SVAF) v/ Frank Nabe Nielsen og Sannah Grüner, HOFOR

Kl.  17:50 Samfundets forståelse af energiproduktion og -forbrug udvikler sig hastigt v/ Pierre Pinson, DTU

Kl.  18:40 Pause med sandwich og øl/vand.

Kl.  19:10 HiGradeGas - nye nanostrukturer til oprensning, lagring og nye anvendelser af biogas, present in English v/ Andreas Kaiser, DTU

Kl.  20:00  Afslutning v/ Keld Olsen, IDA Mechanical

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Nærmer uddybning af emnerne:

Store elvarmepumper til fjernvarme (SVAF) v/  Frank Nabe Nielsen og Sannah Grüner, HOFOR

Formålet er at øge anvendelsen af store eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemet gennem industrielt samarbejde, forskning og demonstration. Projektet er anden fase af et projekt, som indeholder investeringer i store varmepumper etableret for at demonstrere optimalt design, smart systemintegration, omkostningseffektivitet og klimafordele.

Samfundets forståelse af energiproduktion og -forbrug udvikler sig hastigt v/ Pierre Pinson, DTU

I lighed med udviklingen af det danske elsystem til et decentraliseret set-up, foreslår og analyserer projektet Energy Collective nye typer elmarkeder med elforbrugeren i centrum, der giver mulighed for at producere, handle og forbruge el lokalt.

HiGradeGas - nye nanostrukturer til oprensning, lagring og nye anvendelser af biogas, present in English v/ Andreas Kaiser, DTU

Biogas fra gylle skal opgraderes til at være et muligt brændstof for tunge køretøjer. Ved hjælp af nye nanostrukturerede materialer kan det blive muligt at udføre denne opgradering rentabelt, selv i små anlæg. I processen får biogassen form af ren metan. Det er samtidig ambitionen, at lignende nanostrukturerede materialer skal bruges til at lagre metanen, så der ikke er brug for store tryktanke.

Arrangementet udbydes i samarbejde med Energiforum Danmark. 

Det er gratis at deltage dog opkræves et gebyr på DKK 200,-, dersom evt. afmelding ikke sker inden 3. dage før afholdelsen.

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her >
Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer, deltage i debatten på Universe og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA. 

Tilvalg

Fejloprettet tilvalg
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical Sjælland

19 aug.
Besøg på Vikingeborgen Borgring og se resultaterne fra de første 2 års og dette års udgravninger.
  • Udgravninger af Vikingeborgen Borgring, , Køge
  • søndag d. 19. august kl. 10:00
23 aug.
Byggeriet mister store digitale gevinster
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 23. august kl. 16:45
27 aug.
Ibrugtagning af det nye ERMTS signalsystem
  • Trafiktårn Øst, København V
  • mandag d. 27. august kl. 17:00
2 sep.
Besøg på Stevnsfortet – Danmarks Koldkrigsmuseum
  • Koldkrigsmuseum Stevnsfortet, Rødvig, Stevns
  • søndag d. 02. september kl. 10:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close