20-10-2018 04:28:31

Nyt Hospital Nordsjælland og hospitalslogistik

Selskabet for Sundhed, Velfærd og Teknologi indbyder til et spændende gå-hjem-møde, hvor vi skal høre om tilblivelsen af Det Nye Hospital Nordsjælland og om hospitalslogistik ved Alectia A/S.
Arrangør: IDA Sundhedsteknologi
Medarrangører: IDA Byg, IDA Mechanical København, IDA Trafik og byplan, Vestsjællands Afdeling, IDA Sjælland

Selskabet for Sundhed, Velfærd og Teknologi indbyder til et spændende gå-hjem-møde, hvor vi skal høre om tilblivelsen af Det Nye Hospital Nordsjælland. Her skal vi bl.a. høre om baggrunden for projektet, udarbejdelse af kravspecifikationer for arkitektkonkurrence og planlægning af byggeprojektets gennemførelse.
Efter pausen vil Arne Rask og Lars Christian Jakobsen fra Alectia, drøfte emnet hospitalslogistik.

IDA SVT og NHN vil i byggefasen gennemføre opfølgende byggepladsbesøg.

Program

Kl. 17:00 – 17:05 Indledning med dagens program.
Kl. 17:05 – 18-30 Det Nye Hospital Nordsjælland v/ Henrik Schødts, projektdirektør
Kl. 18:30 – 19:00 Spisepause
Kl. 19:00 – 20:30 Hospitalslogistik v/ Arne Rask og Lars Christian Jakobsen projektleder fra Alectia A/S
Kl. 20:30             Program slutter

Det Nye Hospital Nordsjælland: v/Henrik Schødts, projektdirektør

Projektdirektør Henrik Schødts fra Nordsjællands nye hospital vil komme ind på det arbejde der ligger forud for den arkitektkonkurrence, der i april 2014 vil udløse den endelige vinder af helhedsplanen for Nyt Hospital Nordsjælland. 

Ydermere kommer præsentationen til at belyse, at projektet handler om meget mere end bare mursten, men også om organisation, innovation, "kundefokus" og meget mere

Hospitalslogistik i nye og gamle hospitaler: v/ Arne Rask og Lars Christian Jakobsen projektleder fra Alectia A/S

Logistikken i bygningerne er væsentlig for, hvordan et sygehus fungerer, som sikrer funktionalitet og effektiv drift i optimale bygningsmæssige rammer. Logistik handler om at skabe flow på forskellige områder for eksempel personer, varer eller processer. Når det gælder hospitalslogistik er patientens oplevelse af hospitalsopholdet som et sammenhængende forløb et godt udgangspunkt for en analyse af logistikken i bygningerne.

I forbindelse med planlægning anvendelsen analyser, for at se sammenhængende behandlingsforløb fra indlæggelse til udskrivning. Et mere effektivt patientflow er med til at minimere belastningen af patienterne og letter personalets arbejdsdag. Arne Rask og Lars Christian Jakobsen projektleder fra Alectia A/S vil fortælle om Hospitalslogistik i nye og gamle hospitaler.

Efter indlæggene vil der være tid til spørgsmål fra deltagerne.

Pris:
IDA medlem  kr.  0:- og eksterne mødedeltagere kr. 100:-

Kommende arrangementer
fra IDA Sundhedsteknologi

6 nov.
Teknologisk fremsyn på anvendelse af 3D visualisering/virtual reality i sundhedssektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 06. november kl. 08:30
8 nov.
Han bygger Danmarks superhjerne
  • EY Huset, Aarhus C
  • torsdag d. 08. november kl. 16:30
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
  • Centralværkstedet, Aarhus C
  • torsdag d. 15. november kl. 12:30
20 nov.
Forskning, der skal forbedre visualisering og MR-skanningernes muligheder fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Sundhedsteknologi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close