18-11-2018 19:56:30

Nyttiggørelse af værdistoffer i fremtidens spildevandsanlæg

Er det cost-effektivitet at udvinde fosfor og kvælstof og producere bioplast ud fra spildevand? Hvad er potentialet for gas-, el- og varmeproduktion? Er det noget Smart-Grid potentiale for spildevandssystemer?
Arrangør: IDA Miljø

Der er en stor samfundsmæssig interesse i at genbruge og genanvende værdistoffer i spildevand, affald og restprodukter. Det kan være med fokus på at udnytte energipotentialet og/eller genvinde næringsstoffer som kan genbruges og dermed reducere ”trykket” på miljø og ressourcer.  Et fokus der kan ses i sammenhæng med bæredygtighed, ”cirkulær økonomi” og grøn vækst.

Inden for spildevandsområdet er der en række initiativer, udrednings- og demonstrationsprojekter som bidrager til nye perspektiver for indretning af fremtidens spildevandsanlæg. Udover nye teknologier er det også overvejelser omkring den grundlæggende funktion af vore renseanlæg i forhold til sammenspil mellem forsyningsarter og sektorer f.eks. ”vand-energi-affald”. Skal fremtidens renseanlæg primært fokusere på rensning af vand? Eller skal renseanlægget ses som et bioraffenaderi – hvilke muligheder ser vi for f.eks. genvinding af kvælstof og fosfor? Og er det et realistisk scenarie at producere bioplast fra slam?

På mødet vil der blive præsenteret en række cases omkring udnyttelse af energipotentialet og genvinding af næringsstoffer. Med baggrund i de præsenterede cases vil der afslutningsvis komme et bud på en bæredygtig vision omkring nyttiggørelse af værdistoffer som vil være afsæt for en plenumdiskussion.   

Program
  
09.30-10.00 Kaffe/te brød og frugt
10.00-10.10 Introduktion v./Ole Sinkjær, IDA Miljø 

Hvordan udnytter vi bedst energipotentialet? 

10.10-10.35 Udnyttelse af eksterne biomasser på renseanlæg  v./Direktør Ole P. Johnsen, Billund Vand A/S
10.35-11.00 Erfaringer med varmegenvinding – muligheder og barrierer! v./Forsyningsdirektør Jim Friis, Morsø Forsyning
11.00-11.25 Perspektiver med anvendelse af brændselsceller! v./Procesingeniør Tove Beyer, EnviDan A/S
11.25-11.40 PAUSE 
11.40-12.05 Hvad kan vi bruge den producerede biogas til? v. Udviklingschef Dines Thornberg, BIOFOS
12.05-12.30 Skal vi producere bioplast i stedet for energi? v./Managing Director Jacob Bruus, AnoxKaldnes AB

12.30-13.15 FROKOST 

Hvordan nyttiggør vi bedst næringsstofferne? 

13.15-13.40 Fosforgenvinding fra spildevand – hvor langt er vi? v./Afdelingsleder Morten Rebsdorf, Norconsult A/S
13.40-14.05 Kvælstofgenvinding fra spildevand – hvor langt er vi? v./Teknisk Chef Karsten Poulsen, Green Aqua
14.05-14.20 PAUSE 
14.20-14.45 Fosforgenvinding fra slamaske – hvordan og hvornår? v./Associate Professor Pernille Erland Jensen, DTU 
14.45-15.10 Et bud på en bæredygtig vision omkring nyttiggørelse af værdistoffer v./Senior Procesingeniør Peter Tychsen, Krüger A/S
15.10-15.30 Diskussion og afslutning v./Ole Sinkjær IDA Miljø

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:00
26 nov.
Klimapolitik på vej mod 2050
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:00
29 nov.
Ledelse der styrker 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00
23 jan.
Degradation and recyclability of Plastics
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 23. januar kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close