20-10-2018 03:02:02

Operationsanalysens historie: Teori og anvendelse

Arrangør: IDA Matematik

 

Hvordan hænger teoretisk matematik sammen med anvendelsesorienteret
matematik?

På dette arrangement vil vi i det første foredrag forsøge
at illustrere interaktionen mellem teori og anvendelse ved at se på,
hvordan matematisk programmering og operationsanalyse opstod og
udviklede sig i kølvandet på anden verdenskrig.

Vi skal se, hvordan disse enkelte områder af matematikken udviklede sig i vekselvirkning mellem
praktisk problemløsning og matematiks grundforskning som følge af den
amerikanske symbiose mellem militæret og naturvidenskab i
efterkrigstidens USA.

 

I det andet foredrag fokuserer vi på problemet om den rejsende
handelsmand (Eng: Travelling Salesman Problem, TSP), som er det mest
studerede diskrete optimeringsproblem. Vi vil gennemgå dette problem historisk, fra starten i 1930, og vise hvordan
udviklingen af matematiske algoritmer, de såkaldte Branch & Cut
algoritmer, idag er den best benyttede metode til svære kombinatoriske problemer.

Yderligere vil vi vise, at de Lineære Programmerings teknikker, som blev opfundet under anden verdenskrig,
stadig udgør kernen i metoderne.

Til sidst kigger vi fremad og ser på aktuel forskning i en variant af TSP problem, nemlig TSP med flere
objektiv funktioner.
 

Gratis arrangement for medlemmer af IDA og IDA Matematik. Andre kr. 75.00.


 

Kommende arrangementer
fra IDA Matematik

7 nov.
Udvikling af ny type sensorer med mulighed for visualiseringer og billeddannelser ved hjælp af matematik
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 07. november kl. 16:45
20 nov.
Forskning, der skal forbedre visualisering og MR-skanningernes muligheder fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close