20-11-2018 16:59:54

Overfladebehandling af murværk - puds inkl. saneringspuds, imprægnering, maling etc.

Arrangør: IDA Syn og skøn

Herved indbydes alle interesserede til foredragsarrangement om

Overfladebehandling af murværk – puds inkl. saneringspuds, imprægnering, maling etc

IDA, Kalvebod Brygge 31, 1606 København V torsdag den 13. marts 2014 kl. ca. 19.30 (efter generalforsamlingen) - 21.30

Som skønsmand ser men ofte problemer med afskallende puds, revner, misfarvning, saltudblomstring og afskallende maling.

Indlæggene ved mødet orienterer om, hvad der kan opnås af fordele (og ulemper) ved forskellige former for overfladebehandling på murværk, og hvor man især skal være opmærksom ved projektering og udførelse. Særligt vigtigt er det ofte, hvor stort fugtindhold, der kan accepteres, når overfladebehandlingen udføres, og hvordan dimensionsændringer i underlaget, fx i form af svind i materialet eller forskelligt svind i sammensatte konstruktioner, kan medføre skader.

Der vil i indlæggene blive fokuseret særligt på, hvordan man som skønsmand kan undersøge skader på murværk, herunder hvilke metoder der er til at finde årsagen til skaderne og eventuelt afgøre, hvornår skaden er sket. Herunder omtales hvordan forskellige forhold kan undersøges in situ og ved laboratorieprøvning, og hvordan tingene dokumenteres.
Endelig vil der blive orienteret om muligheder for udbedring.

Der vil blive indlæg af 2 erfarne eksperter på området: Keld Egholm, Egholm Rådgivende Ingeniører og civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik.

Deltagelse er gratis.

Tilmelding på ida.dk – arr.nr. XXXX

Kommende arrangementer
fra IDA Syn og skøn

28 nov.
MgO-pladers tekniske og juridiske konsekvenser
  • OBH gruppen Rådg. Ingeniører, Odense SØ
  • onsdag d. 28. november kl. 16:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close