19-11-2018 23:20:23

Performancetest af installationerne – reglerne og eksempler på bestilt kvalitet efter dumpet test

Installatører skal til at være meget opmærksomme på kravene til performancetest i udbuddene for at undgå store tab med tilretninger, for at få udbetalt de sidste vigtige rater.
Arrangør: IDA HVAC

Reglerne for performance test af de tekniske installationer er skrevet af bygningsstyrelsen for at stillede krav overholdes, når bygninger tages i brug. Erfaringerne for stat, kommuner og private bygherrer med brugen af performance test er så gode, at der i de fleste større udbud fra staten og også fra kommuner og private bygherrer kommer krav om performancetest, så installatører, der har udført de tekniske installationer må påregne, at deres arbejde rent ud sagt kan dumpe, så installationer må laves om eller alternativt, at der gøres fradrag i betalinger, så andre installatører kan betales for at ændre installationer, så bygherren får det oprindeligt aftalte i udbuddet til den oprindeligt aftalte pris.

Performance test må ikke forveksles med den funktionsafprøvning, som kræves i det nye bygningsreglement – BR18, idet denfunktionsafprøvning blot er generelle minimumskrav. I udbuddene kan bygherrer kræve meget mere via performance test end minimums kravene for funktionstest i BR18.

Fuldt program samt priser ses ved at klikke på Tilmeld.

Danvak = VVS/TF + IDA HVAC

Vær opmærksom på, at alle medlemspriser forudsætter medlemskab af IDA HVAC.

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA HVAC

22 nov.
CTS anlæg, Grundkursus – Vejle
  • Hotel Vejlefjord, Stouby
  • torsdag d. 22. november kl. 08:30
26 nov.
Vælg det rigtige ventilationsanlæg – ud fra komfort luftkvalitet og driftsudgifter
  • Aalborg Universitet, Aalborg Ø
  • mandag d. 26. november kl. 14:30
5 dec.
Indregulering af vand- og varmeanlæg - “teori og praksis” - Glostrup
  • Danvak, Glostrup
  • onsdag d. 05. december kl. 09:00
6 dec.
CTS anlæg, Udvidet – Vejle
  • Hotel Vejlefjord, Stouby
  • torsdag d. 06. december kl. 08:30
6 dec.
Brand- og røgsikring af ventilationsanlæg DS 428 – Glostrup
  • Danvak, Glostrup
  • torsdag d. 06. december kl. 08:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA HVAC

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close