17-10-2018 22:49:54

Planlægning for tilbagegang i kommunerne

En tredjedel af de danske kommuner oplever økonomisk og befolkningsmæssig tilbagegang, som er særligt tydelig i landdistrikterne. Det typiske modsvar er vækst-fikserede strategier, der har til formål at tiltrække borgere og økonomisk aktivitet.
Arrangør: Østjyske Planlæggere, IDA Østjylland
I juni 2014 færdiggjorde Trine Grøntved Thomassen og Stine Fage Hedegaard som deres speciale et case-studie af Lolland og Hjørring kommuner, som begge har haft en negativ befolkningsudvikling siden kommunesammenlægningen i 2007.
 
De to kommuner har en anden tilgang til at planlægge for tilbagegang, end hvad det vækst-fikserede, dominerende planlægningsparadigme foreskriver, i og med at de planlægger for at tilpasse sig til det lavere befolkningstal. De undersøgte, i hvor høj grad der i kommuner med tilbagegang sket et paradigmeskifte, som medfører ændring i tilgang til planlægning for landdistrikter.
 
Trine Grøntved Thomassen fortæller om projektets forudsætninger og resultater.
 
Som et svar på dette vil udviklingskonsulent Gunvor Riber Larsen, Hjørring Kommune, give et overblik over hvordan Hjørring Kommune arbejder med at inkludere stedbundne potentialer i udviklingsplanerne fremadrettet.
 
Der vil blive god mulighed for at dykke dybere ned i kommunal planlægning for tilbagegang når Østjyske Planlæggere i forlængelse af foredragene er vært ved en let anretning og lidt til at slukke tørsten med.
 
 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close