17-10-2018 03:16:30

Plast fra husholdningsaffald: Seminar

INGEN TILMELDING I IDA! Tilmelding til Tilmelding via e-mail til Birgitte Bo, bbo@force.dk
Arrangør: IDA Polymer

– State-of-the-art eksempler fra industrien

Mængderne er store, men kvaliteten er som udgangspunkt lav. Både i Danmark og EU er der
et ønske om at udsortere en stigende mængde plast fra husholdningsaffald mhp. at kunne
genanvende plasten i produktionen af nye produkter - men hvad kan vi bruge plast fra husholdningsaffald til? Og hvad skal der til for at vi kan bruge plasten som råvare?
På seminaret sætter vi fokus på muligheder og udfordringer forbundet med at anvende
plast fra husholdningsaffald som råvare. Vi starter ”ved kilden” mhp. at følge, hvordan affald
bliver til en råvare og fortsætter med en præsentation fra nogle af de virksomheder i ind- og
udland, der har erfaringer med at bruge denne råvare i produktionen af nye produkter.

Vi vil på seminaret også komme ind på grænserne for, hvad plast fra husholdningsaffald kan
anvendes til med afsæt i spørgsmål som:

•  Hvilke tekniske udfordringer er forbundet med at anvende plast fra husholdningsaffald?
•  Hvordan sikrer vi, at plasten oparbejdes til en brugbar kvalitet?
•  Hvilke fraktioner kan bruges til hvad?
•  I hvilke produkter kan genanvendt plast fra husholdningsaffald anvendes, og hvor går
grænsen?

Vi slutter dagen af med en workshop, hvor deltagerne inviteres til at undersøge og blive
klogere på grænserne for anvendelse af plast fra husholdningsaffald.

Seminaret indgår i temaet ”Ressourceproduktivitet”, som er en del af et bredere initiativ
omkring ’Produktion i Danmark’. Læs mere om temaet på www.produktiondanmark.dk/ressourceproduktivitet

Målgruppe
Arrangementet er forbeholdt virksomheder, der anvender plast i deres produktion/produkt
eller arbejder med indsamling, sortering og oparbejdning af plast.

Seminaret afholdes i samarbejde med Innovationsnetværk for Miljøteknologi og IDA Polymer. 

Download programmet her: http://produktiondanmark.dk/seminar-plast-husholdningsaffald/

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Polymer

5 dec.
Micro Nano Moulding Seminar – Technology and Applications
  • DTU, Lyngby
  • onsdag d. 05. december kl. 08:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close