20-11-2018 23:04:39

Problemer i forbindelse med efterisolering af bygninger

Ved mødet behandles de problemer, der kan opstå i forbindelse med efterisolering af eksisterende bygninger, herunder hvordan problemerne undersøges og afhjælpes. Foredragsholderne er begge erfarne personer indenfor området.
Arrangør: IDA Syn og skøn

I de senere år er flere og flere bygninger blevet efterisoleret for at spare på energien. I de fleste tilfælde går det godt, men der er også mange eksempler på problemer, fx med opfugtning af konstruktioner og skimmelvækst, hvis arbejdet ikke er udført korrekt.

Seniorforsker ph.d. Eva B. Møller, SBi belyser hvor der med størst fordel kan efterisoleres og hvordan efterisolering kan ske uden at det medfører problemer - herunder om hvordan placeringen af isoleringen inden eller uden for den oprindelige klimaskærm påvirker temperatur og fugtforholdene i konstruktionen. Der vises en række eksempler på korrekt udførelse af efterisolering, og det belyses, hvor en indsats er mest lønsom.

Direktør, civ.ing. Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik viser eksempler på problemer med efterisolering. Det demonstreres, hvor der især er problemer med den praktiske udførelse, hvad der går galt, hvordan en undersøgelse kan gennemføres, og hvordan der kan ske udbedring.    

Kommende arrangementer
fra IDA Syn og skøn

28 nov.
MgO-pladers tekniske og juridiske konsekvenser
  • OBH gruppen Rådg. Ingeniører, Odense SØ
  • onsdag d. 28. november kl. 16:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close