17-11-2018 04:25:59

Professionel Projektledelse 1 - København

Arrangør: IDA Lederforum

Professionel projektledelse del 1

Kurset henvender sig til personer med ingen eller op til 2 års erfaring med projektledelse. Du kommer fra en virksomhed eller organisationen, der lige er begyndt at betragte løsning af tværgående opgaver som projekter. Men også til dig, der kommer fra en organisation, hvor projektarbejdsformen allerede er en del af hverdagen. Du er projektleder eller kommende projektleder, og ønsker en gennemgang af, hvordan du skaber dig overblik over et projekt, dets indhold og metode.

Udbytte
Kurset tager fat på emner, der er relevante i alle typer projekter indenfor såvel det offentlige som det private erhvervsliv. Det er interne opgaver eller opgaver der knytter sig til samarbejde med kunder og andre. Der er fokus på udvikling af dine konkrete kompetencer som projektleder gennem en intens kombination af teori og afprøvning i case arbejde og i praksis.

Formål
Dette kursus er det første af 2 kursusforløb, der tilsammen udgør kurset ”Professionel projektledelse”. Det første forløb består af 6 undervisningsaftener, og det andet forløb består af 5 undervisningsaftener og 1 eksamensaften. Eksamen, der er IDA’s egen projektledereksamen, ligger som 6. aften på forløb 2, dækker emner fra såvel del 1 som del 2, og består i en fremlæggelse af et emne samt en multiple choice eksamen.

På dette, som er der første forløb, bliver du klædt godt på til at deltage i og varetage de grundlæggende analyser, som er forudsætningen for at få styr på et projekt fra starten.

Du lærer noget om at

 • Forstå projektarbejdsformen
 • Vurdere projektets forretningsmæssige grundlag
 • Specificere projektets omfang
 • Identificere og forstå hvem de vigtige interessenter er
 • Planlægge, estimere og budgettere projektet
 • Identificere og styre risici

Modul 1 Det forretningsmæssige grundlag
Målet med dette modul er, at du får en grundlæggende forståelse for, hvad projekter er, og hvilke udfordringer de giver. Vi sætter fokus på projektets forretningsmæssige begrundelse og du lærer hvad, der skal til for at lave en business case. 

 • Særlige karakteristika ved projektarbejdsformen – fordele og udfordringer
 • Projektets forretningsmæssige grundlag – resultat og udbytte
 • Business casen

Modul 2 Projektets afgrænsning
Du får en forståelse for projektets overordnede omfang (scope) og de kriterier projektets resultater skal leve op til. Nøgleordet er forventningsafstemning og at sikre grundlaget for at projektet kan blive en succes

 • Projektets leverancer
 • Godkendelseskriterier
 • Få fokus på kvalitet fra starten (kvalitetskriterier)

Modul 3 Projektets interessenter
Projekter handler om forandring. Og al forandring vedrører mennesker, som kan påvirke projektets succes i positiv eller negativ retning. Vi fokuserer på de grupper af personer, som kan influere på eller influeres af projektets gennemførelse eller projektets resultat. Du lærer at identificere dem og planlægge de tiltag, så der er større sandsynlighed for, at projektet bliver en succes. Du lærer værdien af at tænke strategisk og have øje for betydningen af ”den menneskelige faktor”.

 • Mennesker og modstand mod forandring
 • Interessentanalyse
 • Interessenthåndtering og kommunikationsplan

Modul 4 Projektets tidsplan
Projektets planer udgør en basis for styring og ledelsesrapportering i projektet. En væsentlig del af planlægningen handler om at lave en fornuftig tidsplan for projektet. Du vil lære noget om planer på forskellige ledelsesniveauer, og du vil konkret lære, hvordan du selv kan udarbejde en tidsplan. Du får også et indblik i, hvordan planerne udgør grundlaget for, at man senere kan have en effektiv styring af projektets fremdrift. Vi starter med at skabe overblikket gennem den overordnede strukturering af projektet i indsatsområder, milepæle og aktiviteter.

 • Planniveauer
 • Udarbejdelse af tidsplan - indsatsområder, milepæle og aktiviteter
 • Den kritiske vej

Modul 5 Estimering og budgettering
Vi fortsætter arbejdet med atudarbejde projektets plan, og tager fat på etafplanlægningens store udfordringer - ressourceplanlægning, estimering og budgettering. Du lærer nogle estimeringsmetoder, som med det samme kan give dine estimater et kvalitetsmæssigt løft. Derudover vil du få et kendskab til nogle af de overvejelser man i øvrigt gør sig i forbindelse med ressourceallokering.

 • Estimeringsmetoder
 • Budgettering
 • Ressourceplanlægning
 • Færdiggørelse af tidsplan

Modul 6 Risikostyring
Projekter er præget af usikkerhed og dermed forbundne risici. Mange ting kan gå galt, og derfor er risikoanalyse og risikohåndteringen alfa og omega i professionel projektledelse. Du lærer en effektiv metode til at udarbejde en risikoanalyse og hvordan du udvælger de strategier, du kan værksætte for at håndtere risici.

 • Risikoanalyse
 • Strategier for håndtering af risici
 • Kurset er første del ud af i alt tre kurser

De 2 kurser giver dig et godt teoretisk fundament for selv at arbejde videre med en certificering. 

Undervisning
Mellem de enkelte undervisningsgange - 6 x 4 timer – har du som kursist til opgave at anvende værktøjerne på opgaver eller projekter i din egen organisation. Vi starter hver undervisningsgang med at gennemgå cases. 

Underviser
Steen Rassing, certificeret PRINCE2 træner, NLP træner og coach. Han har arbejdet med projekter i mere end 15 år som projektleder, afdelingsleder, konsulent og underviser. Steen har fået excellente evalueringer på tidligere IDA Lederforum kurser.

Alle kursusdage er mandage, og datoerne er:
d. 24. september
d. 8. oktober
d. 22. oktober
5. november
19. november
3. december 

Kommende arrangementer
fra IDA Lederforum

28 nov.
Ledelsens ansvar for at opbygge et godt omdømme
 • IDA Mødecenter, København V
 • onsdag d. 28. november kl. 16:00
29 nov.
Ledelse der styrker 2018
 • IDA Mødecenter, København V
 • torsdag d. 29. november kl. 09:00
3 dec.
Personlig Kommunikation
 • IDA, København V
 • mandag d. 03. december kl. 17:00
6 dec.
Krav til fremtidens leder – et unikt foredrag!
 • IDA Mødecenter, København V
 • torsdag d. 06. december kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close