18-02-2018 21:26:15

Professionelt bestyrelsesarbejde

Bliv klogere på hvad det vil sige at arbejde professionelt i en bestyrelse.
Arrangør: IDA Lederforum Syddanmark

Professionelt bestyrelsesarbejde

Hvordan driver du professionelt bestyrelsesarbejde? Hvilke krav stilles der videnmæssigt, procesmæssigt og lovgivningsmæssigt? Og hvad skal du kunne for at komme i gang med eller blive endnu bedre til bestyrelsesarbejdet?

Ved dette arrangement bliver du opdateret inden for de væsentligste områder af bestyrelsesarbejdet.

Kurset er opdelt i tre sessioner:

1) Sådan skabes værdi i bestyrelsen og i relationen mellem bestyrelse og direktion

 • Fokus på samarbejdet mellem bestyrelse og direktion
 • Hvordan sammensættes den værdiskabende bestyrelse?
 • Hvilke roller og kompetencer skal bestyrelsen besidde?
 • Samarbejdet i bestyrelsen
 • Forbedringspotentialet – hvordan identificerer du det?

2) Lovmæssige forhold, der vedrører bestyrelsens ansvar og rolle

herunder de seneste og væsentligste ændringer i:

 • Selskabslovgivningen gældende pr. 1. januar 2010.

Fokus på de grundlæggende ændringer der berører ledelsesforholdene og bestyrelsen

 • Regnskabsloven 2010. Fokus på forhold, hvor bestyrelsen har et særligt ansvar

3) Krav til fremtidens bestyrelse

 • Hvilke krav bliver stillet til bestyrelsesformanden?
 • Fokus på de krav, der stilles til bestyrelsesteamet og bestyrelsesmedlemmerne – herunder eksekvering og handlekraft
 • Videreudvikling og videreuddannelse af bestyrelsen
 • Fremtidige udfordringer i bestyrelsesarbejdet
 • Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer

Oplægsholder
Bjørn Meier, Chefkonsulent i Kjerulf & Partnere A/ S. Er rådgiver af topledere og Bestyrelsesmedlemmer nationalt og internationalt. Har siddet i over 60 bestyrelser.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close