20-10-2018 20:08:23

Psykologi i projekter

De fleste projekter er velbeskrevne på tekniksiden. Det vil sige, at der er klare mål for leverance, tid, produkt. Psykologi i projekter vil via teori og praksisformer give mulighed for at kunne håndtere den menneskelige side
Arrangør: ProjektForum, IDA Fyn

Psykologi i projekter vil indeholde følgende elementer:

Diversity Icebreaker – en introduktion til forskellighed og en metode, der vil kunne anvendes af projektledere
Psykologiens teori og praksisformer, der understøtter projektledere og deltagere i arbejde og samarbejde
Organisationspsykologi og organisationspsykologiske byggeplaner
Kommunikations- og samarbejdsformer i projekter
Teamudvælgelse og teamudvikling

Modulet vil være en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde og plenumdiskussioner.
Formålet er at give en introduktion til relevante dele af psykologien men også at give deltagerne praktisk anvendelige redskaber.

Prisen for arrangementet er incl forplejning, som afslutter arrangementet.

 

Tilvalg

Ledsager
kr. 175

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close