14-11-2018 16:59:21

Python Workshop

Introduktion til Python som værktøj for numeriske og videnskabelige beregninger samt præsentation i grafer og plot (NumPy, SciPy, MatPlotLib). Python er Open Source og kører på Windows, MacOs, Linux m.m.
Arrangør: Matematik, IDA Nord

Python er et alsidigt open-source programmeringssprog, som ser anvendelse inden for mange forskellige felter og hos mange forskellige virksomheder, og det er derfor i virksomhedernes øjne et stort plus, hvis potentielle ansatte har erfaring med Python.

Flere virksomheder har ikke MATLAB-licenser og bruger derfor f.eks. Python til de opgaver, som man som studerende normalt ville have brugt MATLAB til.

Dette kursus har således til formål at give en introduktion til Python med udgangspunkt i, hvordan Python kan anvendes til numeriske og videnskabelige beregninger og efterfølgende præsentere resultater i grafer og plots. Der vil blive taget udgangspunkt i pakkerne NumPy, SciPy og MatPlotLib. Efter kurset vil man kunne gå derfra med et godt fundament for at arbejde videre med Python.

Deltagerforudsætninger:
Det er ikke nødvendigt med forudgående erfaring med Python, men det vil være en fordel med erfaring med programmering generelt, f.eks. i C eller MATLAB. Kurset vil kun beskæftige sig med det Python-tekniske og der er derfor ikke krav om bestemte matematiske færdigheder, selvom grundlæggende kendskab til lineær algebra vil være en fordel.

Før kurset anbefales det at have installeret Python samt pakkerne NumPy, SciPy og MatPlotLib. Dette kan gøres ved at følge denne guide: https://www.anaconda.com/download/

Der er mulighed for at komme 30 minutter før kurset, hvis der er brug for hjælp til installering af Python.

Tidsplan:

  • Kl. 16:00 - 16:30: IT-hjælp til installering af Python
  • Kl. 16:30 - 18:30: Forelæsning med løbende opgaver
  • Kl. 18:30 - 19:00: Pause med spisning
  • Kl. 19:00 - 21:00: Opgaveregning med hjælpelærere

Der vil blive serveret pizza og drikkevarer i løbet af aftenen

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close