15-12-2018 12:55:50

Regeringens Fødevare- og Landbrugspakke - hvad betyder det for vandmiljøet?

Med lanceringen af ’Vækst og udvikling i hele Danmark’ i slutningen af november 2015 har Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen løftet sløret for, hvad den kommende fødevare- og landbrugspakke byde på.
Arrangør: IDA Miljø

Med lanceringen af ’Vækst og udvikling i hele Danmark’ i slutningen af november 2015 har Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen løftet sløret for, hvad den kommende fødevare- og landbrugspakke byder på. Pakken er sammensat af en række lovmæssige og forvaltningsmæssige ændringer, som regeringen vil gennemføre for at "skabe et Danmark i balance".

Ministeren peger på, at færre randzoner, mere gødning på markerne, smidigere miljøgodkendelser til husdyrbrug og en kommende vækstplan for hav- og dambrug er blandt de initiativer, der skal løfte landbruget og fiskerierhvervet og dermed også landdistrikterne.

Samtidig med regeringens markante udmeldinger lyder de kritiske røster fra miljøsiden. Nogle betegner pakken som "højt spil med 30 års indsats for vandmiljøet", og der peges på, at de kommende tiltag vil koste Danmark dyrt både miljømæssigt og samfundsøkonomisk. Der stilles spørgsmål ved, om der virkelig kræves en så omfattende ændring af lovgivningen og den danske forvaltning af vandmiljøet, for at landbruget og fødevaresektoren kan vokse, eksportere og skabe flere arbejdspladser. Og der efterspørges mere facetterede økonomiske analyser af, hvad de mange tiltag vil betyde for andre sektorer end landbruget, f.eks. vandforsyningerne, turistindustrien m.v.

I IDA Miljø ser vi et aktuelt behov for, at der sættes fokus på konsekvenserne for miljø i den nye fødevare- og landbrugspakke, særligt vandmiljøet i form af vores kystnære farvande, vandløb og søer samt grundvand. Vi inviterer derfor til temamøde, hvor der både vil være deltagelse af centrale politiske aktører og en grundig faglig gennemgang fra forskere og forvaltning.

Program:

9:00 – 9:30     Registrering og morgenbuffet

9:30 – 9:45     Velkomst og introduktion v. Signe Nepper Larsen, IDA Miljø

9:45 – 10:45 Præsentation af Fødevare- og landbrugspakken
• Om Fødevare- og landbrugspakken, med særligt fokus på vandmiljøindsatsen v. Christian Vind, Miljø- og Fødevareministeriets departement
• Om vandløb og vandplaner v. Sara Guldagger, Naturstyrelsen

10:45 – 12:00 Organisationernes syn på Fødevare- og landbrugspakken
• Ella Maria Bischop, Danmarks Naturfredningsforening
• Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer
• Verner W. Hansen, Danmarks Sportsfiskerforbund
Mulighed for debat og spørgsmål. Ordstyrer: Rolf Ask Clausen, IDA

12:00 – 12:45   Frokost

12:45 – 13:15   Højt spil med 30 års indsats for vandmiljøet, v. Kaj Sand-Jensen, Biologisk Institut, Københavns Universitet

13:15 – 14.00   Politiske meldinger i regi af regeringens Fødevare- og landbrugspakken
• Ida Auken (MF), Radikale Venstre
Mulighed for debat og spørgsmål. Ordstyrer: Rolf Ask Clausen, IDA

14:00 - 14:30 Målrettede virkemidler – kan vi opnå målsætningen? v. Charlotte Kjærgaard, DCA, Aarhus Universitet

14:30 – 14:50   Kaffepause

14:50 – 15:20  Hvordan reagerer recipienten? v. Karen Timmermann og Anders Erichsen, DHI

15:20 – 15:50 Samfundsøkonomiske forhold i landbrugssektoren og vandområdet, v. Jesper Sølver Schou, IFRO, Københavns Universitet

15:50 – 16:00 Afrunding og tak for i dag v. IDA Miljø

 

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

16 jan.
Vandrådsarbejdet - erfaringer og ønsker til fremtidig inddragelse
  • Ferskvandscentret, Silkeborg
  • onsdag d. 16. januar kl. 09:30
21 jan.
Miljøfremmede stoffer i spildevand – medicinrester hvad gør vi?
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 21. januar kl. 09:00
23 jan.
Degradation and recyclability of Plastics
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 23. januar kl. 09:00
29 jan.
Nye metoder i naturforvaltning
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 29. januar kl. 14:00
29 jan.
Hvordan lærer man at arbejde professionelt med cirkulær økonomi?
  • Aalborg Universitet i København, København SV
  • tirsdag d. 29. januar kl. 14:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close