19-10-2018 22:15:03

Rigshospitalets nye sterilcentral

Rigshospitalet sterilcentral bliver en automatiseret central, hvor man bygger videre på erfaringerne fra Gentofte Sterilcentral.
Arrangør: IDA Sundhedsteknologi
Medarrangører: IDA Byg, IDA Mechanical København, IDA Mechanical Nordsjælland, IDA Mechanical Sjælland

Sterilcentralen er det første og eneste fuldautomatiske sterile hospitalslager- og pakkeanlæg i verden, hvorfor de involverede parter i projektet må siges at have udført pionérarbejde. Hermed spares tunge løft og ensidige gentagne arbejder, samtidig med at anlægget får stor kapacitet.

Der eksisterer ikke sterilcentraler andre steder i verden, der er lige så automatiserede som den sterilcentral, der vil stå klar på Rigshospitalet i 2017. Den nye sterilcentral vil derfor være state-of-the-art og komme til at fungere som et udstillingsvindue for Danmark som foregangsland på sterilområdet, og som en løsning, der kan eksporteres til udlandet.

Projektet er et resultat af et unikt samarbejde mellem det offentlige og det private.

Region Hovedstaden gennemfører i årene 2012-2017 en centralisering af genbehandling af kirurgisk udstyr og instrumenter. Som en del af den politiske beslutning samles genbehandlingen under Region Hovedstaden i to Sterilcentraler beliggende på hhv. Rigshospitalet (RSR) og Herlev Hospital (RSH).

ALECTIA, som er Totalrådgiver på begge projekter, fortæller om projektet på Rigshospitalet, om arbejdet i processen, løsningsforslagene og om de mange udfordringer frem til den nye Sterilcentral står færdig.

Projektet er visionært både hvad angår produktion, arbejdsflow og funktionalitet, samt automatisering og IT systemer. Der er stor fokus på automatisering, logistik og arbejdsmiljø set i forhold til de arbejdsprocesser, der i dag anvendes i de eksisterende genbehandlingsenheder på hospitalerne. 

Hvilket giver gode muligheder for at imødekomme Region Hovedstadens vision om øget automatisering og forbedret arbejdsmiljø ved processer i genbehandlingen. Forslaget indebærer opførelse af en topmoderne godsterminal og sterilcentral i 3 etager med fuld kælder og etablering af fuldautomatiske, logistiske løsninger for størstedelen af de arbejdsrelaterede processer. Endvidere indebærer forslaget et fuldautomatisk sterillager med automatisk plukke- og pakkefunktion, tilpasset ordretilgangen fra de respektive hospitaler.

På den måde opnås optimal udnyttelse af kvadratmeterne, der sammen med innovative logistiske og automatiserede løsninger danner rammerne for en effektiv drift og en eliminering/minimering af fysisk belastende og nedslidende arbejdsprocesser.

Byggeriet til godt 500 mio. kr. begyndte i 2012 og skal stå endeligt færdigt til overdragelse med udgangen af 2016. I perioden 2017 foretages funktionsafprøvning og validering af produktionsudstyr, automatisering og tilhørende styresystemer, samt oplæring af slutbrugere. Sterilcentralen på Rigshospitalet forventes således taget fuldt i brug med udgangen af 2017”.

Ved foredraget er SVT vært med sandwich og drikkevarer.

program
Kl. 18:00 Indledning med dagens program.
Kl. 18:05-18:30 Regional Sterilcentral 1 & Godsterminal (Kevin Jungløv, Alectia)
Kl. 18:30-19:00 Processer og Work flows RS1 (Mette Helmig, Alectia)
Kl. 19:00-19:30 Produktionsudstyr RS1 (Michael Jensen el. Mads, Alectia)
Kl. 19:30 Spisepause
Kl. 20:00-20:30 Simulering af Produktion i RS1 (Lars C. Jacobsen, Alectia)
Kl. 20:30-21:00 Logistik i Godsterminal / AGV (Arne Rask, Alectia)
Kl. 21:00-21:25 Simulering AGV på Rigshospitalet (Arne Rask, Alectia)
Kl. 21:30 Programmet slutter

Kommende arrangementer
fra IDA Sundhedsteknologi

6 nov.
Teknologisk fremsyn på anvendelse af 3D visualisering/virtual reality i sundhedssektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 06. november kl. 08:30
8 nov.
Han bygger Danmarks superhjerne
  • EY Huset, Aarhus C
  • torsdag d. 08. november kl. 16:30
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
  • Centralværkstedet, Aarhus C
  • torsdag d. 15. november kl. 12:30
20 nov.
Forskning, der skal forbedre visualisering og MR-skanningernes muligheder fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Sundhedsteknologi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close