20-01-2018 12:27:06

Risikoadfærd: Når passagerer og trafikanter tager chancer med livet som indsats

Hvad ligger til grund for menneskets risikoadfærd i dagligdagen? Hvad vil vi opnå? Er vi i stand til at vurdere farlige situationer i al almindelighed?
Arrangør: IDA Risk
Medarrangører: IDA Rail, IDA Trafik og byplan

I transportbranchen oplever man ofte, at almindelige trafikanter ignorerer forbud og tager chancer, der bringer deres eget og andres liv i fare. Man skyder genvej og krydser jernbanen uden for de sikrede overskæringer. Bilister kører utålmodigt over stregen inden det grønne lys, og unge motorcyklister og cyklister vælger at køre uden hjelm. Redningskøretøjers blå lys respekteres ikke ved ulykker i trafikken, og farlige situationer opstår, når bilister kører for hurtigt forbi vejarbejde eller et ulykkessted trods tydelig markering.

Banedanmark oplever problemer i forbindelse med publikums adfærd. En adfærd som, ud over at den er ulovlig, kan være yderst risikabel og føre til alvorlige ulykker. Banedanmark prøver med skilte, advarselslys, bomme m.m. at påvirke adfærden, men der opleves en ligegyldighed og manglende forståelse for advarselssystemerne. Det er denne type risikoadfærd, som oplæg og diskussion vil sætte til debat.

Oplægsholderne ved dette arrangement vil beskrive og søge at forstå almindelige menneskers sikkerhedsadfærd i trafikken – samt drøfte forskellige tiltag for at påvirke adfærden og øge sikkerheden. Hvilke trafikkampagner mm. virker, og hvad virker ikke?

Hvad ligger til grund for menneskets risikoadfærd i dagligdagen?
Hvad vil vi opnå?
Er vi i stand til at vurdere farlige situationer i al almindelighed?
Hvordan fungerer almindelige brugeres vurdering af risici i et teknologisk udviklet og oplyst samfund?
Den risikable adfærd er ofte baseret på blind tillid til den teknologi, der skal beskytte os mod farlige situationer. Vi forventer uden videre, at elevatoren eller toget ikke kører, hvis vi forhindrer døren i at lukke.

PROGRAM

Kl. 13.30 Networking og eftermiddagsbuffet udenfor mødelokalet.
Kl. 14.00 Velkomst v/SimTrans
Kl. 14.05 Risikabel adfærd hos passagerer og brugere af jernbanen v/NN, Banedanmark
Kl. 14.35 Trafik-kampagner og deres effekt v/Michelle Laviolette, Rådet for Sikker Trafik
Kl. 15.05 PAUSE 
Kl. 15.15 Nudging – hvordan kan man tilskynde til sikker adfærd hos passagerer og publikum? v/Pelle Guldborg Hansen, RUC og iNudgeYou.com
Kl. 15.45 Diskussion og afrunding

ABSTRACTS

Niels Hansen, Risk Manager, Banedanmark
Risikabel adfærd hos passagerer og brugere af jernbanen

Banedanmark har gennem en årrække oplevet, at flere og flere bomanlæg i jernbaneoverskæringer påkøres af bilister, og lokomotivførerne oplever dagligt, at personer færdes på jernbane, hvilket skaber farlige situationer. Risikabel adfærden hos trafikanter og passagerer medfører hvert år alvorlige ulykker. Banedanmark forsøger med skilte og information at oplyse om risici forbundet med jernbane. Indlægget vil med eksempler fra jernbanen sætte fokus på adfærdsproblemet i forbindelse med advarselsskilte, trafikregler, risikabel adfærd og sundt fornuft.


Michelle Lykke Laviolette, Senior kampagneprojektleder

Trafik-kampagner og deres effekt

I Rådet for Sikker Trafik har vi en stærk tradition for at arbejde med kampagner. Men gør de overhovedet en forskel? Og hvad kan man forvente af en kampagne? Jeg kommer ind på, hvilke metoder vi arbejder


Pelle Guldborg Hansen, lektor, ph.d. (RUC) og CEO i iNudgeYou.com
Hvad kan man gøre når mennesker ikke tænker sig om i trafikken - risikoadfærd i et nudge perspektiv

Fra sidelinjen opleves Risikoadfærd ofte som ligegyldighed og manglende forståelse for den omgivende verden. Men hvad er det egentlig der sker inde i hovedet på ganske almindelige mennesker når de færdes i trafikken? Gennem de sidste tres år er konturerne af nyt paradigme begyndt at tegne sig inden for adfærdsforskning - et paradigme baseret på Dual Process Teori og som i sin anvendelse går under betegnelsen 'nudging'. I foredraget giver jeg en række bud på hvordan vi kan forstå risikoadfærd, samt søge at påvirke den i en tiltagende kompleks virkelighed.

Download program.

Alle interesserede kan melde sig. Tilmelding kræver ikke medlemskab af Ingeniørforeningen.

Gratis deltagelse for medlemmer af IDA Risk, IDA Rail, IDA Trafik og byplan og SimTrans medlemmer, samt for firmamedlemmer af IDA Risk, IDA Rail og IDA Trafik og byplan (100,- i rabat).

Det er gratis for IDA medlemmer at være medlem af IDA Risk, er du ikke medlem, så meld dig ind her inden du tilmelder dig (Husk du skal være logget på ida.dk).

Alle kan tilmelde sig IDA Risk' nyhedsmail og få info om de sidste nye arrangementer: Tilmeld dig nyhedsmail her.  

Kurset arrangeres i samarbejde mellem SimTrans og IDA Risk. IDA Rail og IDA Trafik og byplan er medarrangører.

Kommende arrangementer
fra IDA Risk

5 feb.
Human Factors Challenges of Remotely Operated / Autonomous Transport
  • Copenhagen Business School, Frederiksberg
  • mandag d. 05. februar kl. 11:10
6 mar.
Global Security - Trends online webinar
  • Webinar - Foran din egen computer/tablet/telefon
  • tirsdag d. 06. marts kl. 15:00
6 mar.
Global Security Trends - Dr. Tomas Ries
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 06. marts kl. 15:00
6 mar.
Generalforsamling IDA Risk
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 06. marts kl. 17:00
21 mar.
Udfordringer med klimatilpasning i kystnære byer
  • IDA, København V
  • onsdag d. 21. marts kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Risk

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close