15-08-2018 09:09:35

RISK Generalforsamling

Arrangør: IDA Risk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand (formanden er ikke på valg i 2012) 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Gert Sjösten afgår efter tur (forsætter som associeret til bestyrelsen)
Henrik Nielsen er på valg og genopstiller
Nijs Jan Duijm opstiller
Hans Schjær-Jacobsen ønsker at udtræde af bestyrelsen
9. Valg af kritisk revisor
Ove Kongsløv er på valg og genopstiller
10. Eventuelt

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close