24-05-2018 11:39:42

Rumforskning i Danmark - de første 50 år

Arrangør: IDA - Historisk Teknologi, HITEK

 

I august 1962 blev de første danskbyggede måleinstrumenter sendt op fra Andenes på Lofoten. Raketflyvningen varede kun i få minutter, men den blev startskuddet til en egentlig rumforskningsaktivitet i Danmark. Instrumenterne var bygget på Ionosfære-laboratoriet på Danmarks Tekniske Højskole. Rumaktiviteterne på Ionosfærelaboratoriet blev senere videreført og udvidet på et nyskabt sektorforskningsinstitut, "Dansk Rumforskningsinstitut". Efter en fusion i 2007/08 er Rumforskningsinstituttet nu vendt tilbage til DTU og er i ”DTU Space”-instituttet blevet forenet med en række andre laboratorier, som har rumobservationer som nøgleelementet i deres forskning.


I foredraget vil rumforskningen i Danmark blive illustreret gennem eksempler udvalgt blandt de i alt 17 satelliteksperimenter, der indtil nu er blevet udviklet i Danmark.


Oplægsholder
Lektor emeritus Niels Lund, DTU Space

Pris og tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Du kan tilmelde dig via ida.dk/arr.nr. 994509 eller via mødetilmeldingen på moede@ida.dk eller 33184818.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close