23-02-2018 05:28:36

Rummelige miljøgodkendelser – fordele og faldgruber!

Rummelige miljøgodkendelser - Hvordan kan virksomheder få mere rummelige miljøgodkendelser, så der skabes muligheder for vækst, uden man går på kompromis med miljøbeskyttelsen?
Arrangør: IDA Miljø

Kom og få svaret på mødet, som afholdes i samarbejde mellem IDA Miljø og Miljøstyrelsen.

På mødet vil du få indblik i, hvilke muligheder og forhindringer der er i lovgivningen i relation til rummelige godkendelser.

Du vil også høre om Miljøstyrelsens helt nye vejledning om miljøgodkendelser.

Beskyttelse af bl.a. habitatsområder kan der ikke gåes på kompromis med, derfor vil Naturstyrelsen fortælle om, hvilke forhold der gør sig gældende når grænseværdier fastsættes i habitatsområder.
Hør også om Arlas overvejelser om fordele og potentielle faldgruber ved rummelige godkendelser. Konkrete værktøjer der vil blive anvendt på Arlas virksomheder for at sikre overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår.

NORD fortæller om de overvejelser og muligheder der er for NORD, hvis der kan opnås en rummelig miljøgodkendelse.

Få mulighed for sammen med de øvrige deltagere at reflektere over, hvad rummelige godkendelser giver af mulighed for jer som virksomhed eller myndighed. Kom på sporet af hvilke faldgruber der kan være for jer som virksomhed og hvordan I som myndighed skal se på faldgruberne. Endelig vil Miljøstyrelsen give indblik i hvad der skal ske i den kommende tid.

Program:
09.00-09.30 Registrering og morgenbuffet

09.30-09.45 Velkomst v/IDA Miljø og Miljøstyrelsen

09.45-10.20 Hvad ønsker erhvervslivet? v/Anette Christiansen, Landbrug & Fødevarer. Hvilke tiltag har Miljøstyrelsen igangsat med Vækstplan Fødevarer og med den store vækstpakke for at gøre det lettere og hurtigere at få miljøgodkendelser? v/Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen

10.20–10.45 ”Snak med sidemanden” Hvilke muligheder og faldgruber ser vi? (set fra et virksomhedsperspektiv og/eller myndighedsperspektiv inkl. opsamling)

10.45–11.00 Pause

11.00-11.20 Hvad siger lovgivningen? Hvilke hindringer ligger der (eller ikke) i at gøre miljøgodkendelser mere rummelige? v/Jane Fløe, MST

11.20-11.40 ”Snak med sidemanden”. Hvad betyder en rummelig miljøgodkendelse for os? Opsamling.

11.40–12.00 Præsentation af Miljøstyrelsens nye Vejledning om miljøgodkendelser v/Mette Lumbye Sørensen, MST Erhverv

12.00-12.40 Frokost

12.40-13.10 Habitatvurdering ift. virksomhedsgodkendelser og VVM v/Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

13.10–14.00 Arla case - muligheder og faldgruber ved emissionsbaserede godkendelser Jan Reisz, Miljøstyrelsen og Birgitte Koch, Arla Foods
- Ekstern støj – værktøj til vurdering af trafikstøj v/Morten Hell, Grontmij
- Kemivurdering v/Birgitte Koch, Arla Foods

14.00-14.20 Kaffepause inkl. "tale med "sidemanden". Hvilke miljøpåvirkninger kan være "vores faldgrupper"

14.20–14.35 Opsamling på faldgrupper

14.35-15.00 NORDs overvejelser i relation til rummelige miljøgodkendelser v/Eva Lund

15.00-15.40 Opsamling & afslutning

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

5 mar.
Cirkulær økonomi - det nye sort
  • Moesgaard Museum, Højbjerg
  • mandag d. 05. marts kl. 09:30
8 mar.
Nyt om miljøfremmede stoffer i spildevand - hvad ved vi og hvor langt er vi kommet?
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • torsdag d. 08. marts kl. 09:00
19 mar.
Kampen om Amager Fælled
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • mandag d. 19. marts kl. 15:00
21 mar.
Generalforsamling IDA Miljø 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 21. marts kl. 16:30
17 apr.
Udviklingsprojekter med miljøperspektiv - hvor og hvordan?
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • tirsdag d. 17. april kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close